Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

99 lat temu, w odpowiedzi na wezwanie Komendanta Piłsudskiego żołnierze I i III Brygady Legionów Polskich odmówili złożenia przysięgi na "wierne braterstwo broni z Niemcami i Austro-Węgrami". Wydarzenie to przeszło do historii, jako tzw. kryzys przysięgowy. W konsekwencji, ponad 6 tys. legionistów trafiło do obozów internowania lub przymusowo zostało wcielonych do armii austro-węgierskiej, a sam Piłsudski został aresztowany i osadzony w twierdzy magdeburskiej. Zanim Brygadier Józef Piłsudski przewieziony został do Magdeburga został wraz z płk Kazimierz Sosnkowskim osadzony na tydzień w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wczoraj tj 29.07. obchodziliśmy 99 rocznice opuszczenia Aresztu gdańskiego w drodze do Magdeburga.

Organizatorami Gdańskiej uroczystości byli: Dyrektor Oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku, Okręg Gdański Związku Piłsudczyków RP oraz Obwód Pomorski Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej.
Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP gen. ZP Stanisława Władysława Śliwę reprezentował gen ZP Tomasz Madej Organizatorów reprezentowali: Zastępca dyrektora aresztu śledczego ppłk Leszek Urbanowicz , Naczelnik Wydziału IPN w Gdańsku dr Karol Nawrocki, Zarząd Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP pod przewodnictwem Prezesa Tadeusza Zbigniewa Pluty oraz Obwód Pomorski Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej pod przewodnictwem insp. Marka Olczyka. W spotkaniu Wzięli również udział Europoseł PiS pani Anna Fotyga oraz Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego . Z historią miejsca i epizodu zapoznał zebranych były wicedyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku, historyk mjr dr Waldemar Kowalski. Po złożeniu wiązanek kwiatów oraz zniczy pod Płytą Pamiątkową odśpiewano I Brygadę. Wartę honorową zaciągnęli funkcjonariusze Służby Więziennej oraz Strzelcy.

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.