Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

1. Upowszechnianie wiedzy o działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego.

2. Pielęgnacja tradycji patriotycznych i demokratycznych.

3. Opieka nad mogiłami uczestników walk o niepodległość.

4. Udział w uroczystościach patriotycznych i demokratycznych organizowanych przez władze wojskowe i samorządowe.

5. Prowadzenie prelekcji, pogadanek i spotkań w szkołach mających na cele nauki młodzieży zasad patriotyzmu i obywatelskiego wychowania.

6. Współpraca Związku z podmiotami noszącymi imię J. Piłsudskiego.

7. Współpraca Związku z władzami państwowymi, samorządowymi i kościelnymi.

8. Współpraca Związku z organizacjami kombatanckimi i osób represjonowanych.

9. Kierowanie się zasadą neutralności politycznej.

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.