Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

1. Popularyzowanie osoby i myśli Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległego Państwa Polskiego, jako wzoru patriotycznego.

2. Kształtowanie postaw obywatelskich zgodnych ze wskazaniami moralnymi Józefa Piłsudskiego.

3. Propagowanie idei państwowotwórczych Józefa Piłsudskiego odniesionych do realiów politycznych Trzeciej Rzeczypospolitej.

4. Współdziałanie w patriotycznym wychowaniu młodzieży i przygotowanie jej do żołnierskiej służbie Ojczyźnie.

5. Utrwalanie Pamięci o Józefie Piłsudskim.

6. Gromadzenie pamiątek związanych z osobą Marszałka.

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.