Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz za wybitne zasługi w krzewieniu idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego otrzymał najwyższą odznakę – Honorowy Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej.
Prezydent uhonorowany został podczas spotkania z Zarządem Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP. Spotkanie odbyło się w gdańskim magistracie, a uczestniczyli w nim prezes Zarządu Tadeusz Pluta, wiceprezesi Zarządu Okręgu Andrzej Adamczyk, Dariusz Różycki oraz Skarbnik Lidia Bona. Honorowy Złoty Krzyż wręczył Pawłowi Adamowiczowi w imieniu Prezesa Zarządu Krajowego ZP gen. ZP Stanisława Śliwy - Prezes Okręgu Gdańskiego płk ZP Tadeusz Pluta.
Odznaczenie nadane zostało Uchwałą Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej. Przyznawane jest ono za zasługi w działalności na rzecz Związku Piłsudczyków, a także za krzewienie wartości patriotycznych.

 

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.