Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

Jednym z celów statutowych Związku Piłsudczyków jest „Upowszechnianie wiedzy o działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego.” Świadomi rangi tego zagadnienia podjęliśmy, w ramach działalności okręgu gdańskiego, decyzję o zainteresowaniu współpracą jak najszersze kręgi społeczeństwa, również okoliczne regiony. Zapoczątkowane zostało to przystąpieniem do związku osób na stałe zamieszkujących poza Gdańskiem, a konkretnie w Elblągu, Malborku czy też w Grudziądzu. W szeregach organizacji działa wiele wspaniałych osób, które z oddaniem poświęcają się misji:

1. Popularyzowania osoby i myśli Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległego Państwa Polskiego, jako wzoru patriotycznego.

2. Kształtowania postaw obywatelskich zgodnych ze wskazaniami moralnymi Józefa Piłsudskiego.

3. Propagowania idei państwotwórczych Józefa Piłsudskiego odniesionych do realiów politycznych Trzeciej Rzeczypospolitej.

4. Współdziałania w patriotycznym wychowywaniu młodzieży i przygotowanie jej do żołnierskiej służbie Ojczyźnie.

5. Utrwalanie pamięci o Józefie Piłsudskim.

6. Gromadzenia pamiątek związanych z osobą Marszałka.

Gdański okręg skupia ludzi połączonych szacunkiem do człowieka, który wbrew wielu przeciwnościom – budował w ludziach wiarę w przyszłą niepodległą Polskę i do tej niepodległości doprowadził. Chcemy, aby postać i dzieło Komendanta wrastały w narodową pamięć, aby stawały się wzorem i drogowskazem dla kolejnych pokoleń Polaków. Dążymy do tego, aby myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ na działalność władz i grup rządzących.

W roku 2022 planujemy udział w wielu uroczystościach:

GDAŃSK

19.03. (sobota) -  Imieniny Marszałka J. Piłsudskiego, odsłonięcie tablicy w św. Brygidzie 

25.03. (piątek) - Odpust w parafii Matki Odkupiciela

03.05. (wtorek) - Organizacja  231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

08.05. (niedziela)  - Udział w obchodach 77 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, 

12.05. (czwartek) -  87 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego

19.05. (czwartek) - Udział w uroczystościach z okazji 78 rocznicy bitwy pod Monte Casino                                                                   

22.07. (piątek) - 105  rocznica osadzenia Józefa Piłsudskiego w Areszcie Gdańskim 

01.08. (poniedziałek) - Udział w obchodach 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

06.08. (sobota)  - 108 rocznica wymarszu I Kadrowej

06-23.08 – pobyt Marszałka w Wesel (Niemcy)– zorganizowany wyjazd na 4 dni (20 – 23)

12.08. (piątek) - Udział w Święcie Wojska Polskiego oraz 102 rocznicy „Bitwy Warszawskiej” 

18.08. (czwartek) - VIII Pielgrzymka Piłsudczyków na Jasną Górę ,/p>

                                                                                                                     

01.09. (czwartek) - Udział w uroczystościach poświęconych 83 rocznicy wybuchu II WŚ

17.09. (sobota) – Pomorska Spartakiada Strzelecka

05.10. (środa) - 83 rocznica rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.                                                         

10.11. (czwartek) - Uroczystości z okazji 104  rocznicy odzyskania Niepodległości 

11.11. (piątek) - Udział w  Paradzie Niepodległości Gdańsk 

05.12. (poniedziałek)  - 155 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

27.12. (poniedziałek) – 104 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

ELBLĄG

14.02. (poniedziałek) – udział w obchodach rocznicy utworzenia AK

19.03. (sobota) – Imieniny Marszałka J. Piłsudskiego

13.04. (środa) – udział w obchodach rocznicy zbrodni katyńskiej

03.05. (wtorek) – udział w Uroczystości - 231 rocznica Konstytucji 3 Maja

08.05. (niedziela) – udział w obchodach zakończenia II WŚ

12.05. (czwartek) – 87 rocznica śmierci Marszałka

06.08.(sobota) – 108 rocznica wymarszu I Kadrowej

17.07. (niedziela) – dzień Sprawy Elbląskiej

01.08. (poniedziałek) – udział w obchodach 78 rocznicy Powstania Warszawskiego

15.08. (poniedziałek) – udział w uroczystości Święta Wojska Polskiego

01.09. (czwartek) – udział w obchodach wybuchu II Wojny Światowej

17.09. (sobota) – udział w obchodach rocznicy agresji ZSRS

11.11. (piątek) – udział w Uroczystości z okazji 104 rocznicy odzyskania Niepodległości 

05.12. (poniedziałek) – 155 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

27.12. (poniedziałek) – 104 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

GRUDZIĄDZ

19.03. (sobota) – Imieniny Marszałka J. Piłsudskiego

03.05. (wtorek) – Uroczystość - 231 rocznica Konstytucji 3 Maja

12.05. (czwartek) – 87 rocznica śmierci Marszałka

06.06. (poniedziałek) – 101 rocznica wizyty Marszałka w Grudziądzu 

06.08. (sobota) – 108 rocznica wymarszu I Kadrowej

15.08. (poniedziałek) – Święto Wojska Polskiego

11.11. (piątek) – Uroczystości z okazji 104 rocznicy odzyskania Niepodległości 

05.12. (poniedziałek) – 155 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

27.12. (poniedziałek) – 104 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Ponadto:

Udział delegacji Okręgu Gdańskiego ZP RP w uroczystościach organizowanych przez Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP wg osobnego planu.          Zebrania Zarządu Okręgu Gdańskiego odbywają się wg potrzeb (minimum raz na miesiąc). Zebrania Organizacyjne Okręgu Gdańskiego odbywać się będą 2 razy w roku.                      Okazji do uczczenia jest dużo, jednak nie jest to nic nowego, również w roku ubiegłym kalendarz obejmował podobną ilość. Ważne, że staramy się uczcić wszystkie doniosłe daty z naszego patriotycznego kalendarza.

 Maria Kosecka

 

 

 

 

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.