Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

RAMOWY PLAN ZAMIERZEŃ ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP OKRĘGU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU NA 2020 rok.  

10.02.2020 r. (poniedziałek) – udział w uroczystości 100 rocznicy zaślubin Polski z morzem w Pucku
14.03.2020 r. (sobota)- Pomorska Spartakiada Strzelecka
19.03.2020 r. (czwartek) — Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego
20.03.2020 r. (piątek) – Imieniny Marszałka, SP 9 w Elblągu
25.03.2010 r. (środa) – odpust w parafii Matki Odkupiciela
03.05.2020 r. (niedziela) — Organizacja 229 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja
08.05.2020 r. (piątek) — Udział w obchodach 74 - rocznicy zakończenia II Wojny Światowej
12.05.2020 r. (wtorek) — 85 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego
19.05.2020 r. (wtorek)— udział w uroczystościach z okazji bitwy pod Monte Casino
22-24.05.20 ( pt. – nd.) – 5 lat Okręgu Gdańskiego ZP RP
26.05.2020 r. (wtorek)— Udział w obchodach 29 rocznicy powstania Straży Granicznej
22.07.2020 r. (środa) –103 Rocznica osadzenia Józefa Piłsudskiego w Areszcie Gdańskim
01.08.2020 r.(sobota) — Udział w obchodach 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
15.08.2020 r. (sobota) - Obchody Święta Wojska Polskiego oraz 100 rocznicy "Bitwy Warszawskiej"
20.08.2020 r. (czwartek) – Pielgrzymka Piłsudczyków na Jasną Górę
01.09.2020 r. (wtorek) — Udział w uroczystym Apelu Pamięci poświęconym 81 rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej — Pomnik Westerplatte
05.10.2020 r. (poniedziałek) - 81 rocznica roztrzelania Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
10.11.2020 r.(wtorek) — Uroczystości z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości
11.11.2020 r. (środa) — Parada Niepodległości Gdańsk
05.12.2020 r. (sobota) – 153 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

Udział w uroczystościach organizowanych przez Zarząd Krajowy ZP RP
Zebrania Zarządu Okręgu Gdańskiego wg potrzeb (minimum raz na miesiąc)
Zebrania Organizacyjne Okręgu Gdańskiego odbywać się będą raz w kwartale

Ważne daty rocznic  w roku 2020 dla Związku Piłsudczyków RP :

14 marca - Spartakiada Strzelecka

19, 20 marca – Imieniny Józefa Piłsudskiego

25 marca - Odpust w parafii Matki Odkupiciela (sztandar)
03 maja – Święto Konstytucji 3 Maja
12 maja –  rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego

22-24 maja - 5 lat Okręgu Gdańskiego ZP RP (sztandar)
15 sierpnia – Bitwa Warszawska
11 listopada – Święto Niepodległości (10.11 uroczystości – pomnik MJP)

05 grudnia - Rocznica Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.