Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

RAMOWY PLAN ZAMIERZEŃ ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP OKRĘGU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU NA 2017 rok

14.01.2017r. (sobota) – Spotkanie opłatkowe – Sala UW im. J. Piłsudskiego
19.03.2017r. (niedz.) — Uroczyste Spotkanie Okręgu związane z Imieninami Marszałka J. Piłsudskiego                                                                                  22.04.2017r. (sobota) - Zebranie Okręgu Gdańskiego ‘święconka”
03.05.2017r.  środa) — Udział w uroczystościach związanych z 226 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
08.05.2017r.(poniedziałek )  — Udział w obchodach 72-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej, złożenie kwiatów pod pomnikiem „O Wolność Gdańska” .
12.05.2017r.(piątek) — Spotkanie pod pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego z okazji 82 rocznicy Jego śmierci — Plac Piłsudskiego
26.05.2017r. (piątek)— Udział w obchodach 26 rocznicy powstania Straży Granicznej.22.07.2017 r.(sob.) -- Organizacja 100-rocznicy osadzenia J. Piłsudskiego w Areszcie Gdańskim
01.08.2017r.(wtorek) — Udział w obchodach 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego .
04.08.2017r. — Organizacja drużyny wspólnie z LOM „Spartakus”oraz Związkiem Strzeleckim RP na „Wymarsz szlakiem 1 Kompanii Kadrowej”
06.08.2017 r. -Organizacja Wystawy Plenerowej celem uczczenie 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.                                                                                                                                                                                                     15.08.2016r. (wtorek)  Udział w obchodach Święta Wojska Polskiego oraz 97 rocznicy „Bitwy Warszawskiej”.                                                                                                                                                                                                                                                            
01.09.2017r(piątek) — Udział w uroczystym Apelu Pamięci poświęconym 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej — Pomnik Westerplatte.
16.09.2017r. (sobota)— Zebranie Okolicznościowe Okręgu z okazji 29 rocznicy powstania ZP RP
05.10.2017r.(czwartek) 78 rocznica rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
10.11.2017r.(piątek ) —  Uroczystość pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 99 rocznicy odzyskania Niepodległości
11.11.2017r.(sobota)   — Parada Niepodległości Gdańsk   05.12.2017r. (wtorek )  – 150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego
Inne:
03.2017r. — udział w uroczystościach związanych z rocznicą wyzwolenia Gdańska;
05.2017r. — udział w uroczystościach z okazji bitwy pod Monte Casino (SP nr 57 im. Gen Andersa);
Udział delegacji Regionu Gdańskiego ZP RP w uroczystościach organizowanych przez Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP

Zebrania Zarządu Okręgu Gdańskiego wg potrzeb (minimum raz na miesiąc)
Zebrania Organizacyjne Okręgu Gdańskiego odbywać się będą raz w kwartale

Ważne daty rocznic  w roku 2017 dla Związku Piłsudczyków RP :

19 marca – Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja – Święto Konstytucji 3 Maja (226 ROCZNICA)   
12 maja – 82 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia – Bitwa Warszawska (97 rocznica)
11 listopada – Święto Niepodległości (10.11 uroczystości – pomnik MJP 99 rocznica)

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.