Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

W dniu 12 września 2015 roku odbyło się spotkanie członków Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej.

Na Zebraniu omówiono dotychczasową realizację zamierzeń ujętych w Rocznym Planie Pracy 2015. Przedstawiono w postaci fotoreportażu udział Okręgu w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez władze administracyjne Gdańska. Szczególnie istotnym było przygotowanie wspólnie z Dowództwem Garnizonu Miasta Gdańsk uroczystości związanych z 95 Rocznicą Bitwy Warszawskiej, które się odbyły w Gdańsku dnia 14.08.2015 r. W Święcie tym uczestniczyły delegacje Okręgów i oddziałów ZP RP z całego kraju z Prezesem Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP gen.zw. Stanisławem Władysławem Śliwą na czele. Prezes Okręgu Gdańskiego ZP RP płk ZP Tadeusz Zbigniew Pluta wyraził serdeczne podziękowanie za wkład pracy włożony w przygotowanie organizacyjne Uroczystości oraz za w wydanie Biuletynu Okolicznościowego. Ważnym wydarzeniem dla piłsudczyków było wręczenie legitymacji nowym członkom Związku. Przedstawiono informację n/t przygotowań do najważniejszego wydarzenia w życiu Związku jakim jest XI Kongres Delegatów, który odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2015 roku w Rewie koło Gdyni. W dalszej części Zebrania Płk ZS Marek Olczyk przedstawił wykład na temat "Związek Strzelecki – wczoraj, dziś jutro”. Na zakończenie spotkania Sekretarz Okręgu Gdańskiego dr Maciej Żakiewicz przedstawił wykład n/t „ „Polityka zagraniczna obozu piłsudczykowskiego w latach 1920 -1939”.

 

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.