Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

05.12.1867 - urodził się w Zułowie niedaleko Wilna rodzinie szlacheckiej, Józefa i Marii, posiadał dziewięcioro rodzeństwa,

1877 - rozpoczął naukę w I Gimnazjum Wileńskim, wraz z bratem Bronisławem rozpoczął działalność konspiracyjną w organizacjach niepodległościowych,

1885 - rozpoczął studia na wydziale medycznym uniwersytetu w Charkowie, dalsza aktywna działalność w organizacjach studenckich,

22.03.1887 - aresztowany za współudział w przygotowaniach do zamachu na cara Aleksandra III, z wyrokiem 5-ciu lat został zesłany na Sybir,

01.07.1892 - po powrocie z zesłania do Wilna, włączył się aktywnie w nurt ruchu socjalistycznego w rożnych organizacjach, był przekonany o konieczności walk o niepodległą ojczyznę,

15.07.1899 - ślub z Marią z Kroplewskich Juszkiewiczową we wsi Paproć Duża,

21.02.1900 - aresztowany wraz z żoną podczas drukowania pism, więziony w Cytadeli Warszawskiej, a następnie w szpitalu w Petersburgu skąd uciekł w maju 1901,

1904 - pobyt w Japonii, nawiązanie sojuszy w celu otworzenia polskich oddziałów, pozyskanie broni i pieniędzy, w kraju powstały oddziały zbrojne dokonujące ataków na carskich dygnitarzy i pieniądze,

1910 - w wyniku kontaktów z wywiadem Austro - Węgierskim uzyskał zgodę na utworzenie i działalność związków strzeleckich "Strzelca",

1912- został Komendantem Głównym Związku Walki Czynnej (ZWC),

03.08.1914 - powołanie I Kompani Kadrowej, a trzy dni później wymarsz kadrówki a krakowskich Oleandrów,

22.10.1914 - powołanie Polskiej Organizacji Wojskowej (POW),

11.01.1917 - obięcie kierownictwa Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, był to krok w kierunku tworzenia struktur państwowych niepodległej Polski,

21.07.1917 - aresztowanie przez Niemców, więziony w Gdańsku, Spandu, Wesel i Magdeburgu,

10.11.1918 - powrót do Warszawy, powierzenie naczelnej władzy nad wojskiem,

20.02.1919 - na mocy małej konstytucji objął urząd Naczelnika Państwa,

19.03.1920 - mianowanie Pierwszym Marszałkiem Polski,

16.08.1920 - rozbicie armii sowieckiej pod Warszawą, bitwa przeszła do historii jako cud na Nad Wisłą,

02.05.1926 - rozwiązanie kryzysu gabinetowego w drodze kryzysu w drodze przewrotu, wprowadzenie rządów sanacji,

06.08.1926 - objął funkcję Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, stanowisko to piastował do śmierci,

01 i 02.07.1928 - pierwszy pobyt w Gdyni na chrzcie statków Wanda, Jadwiga i Hanka. Na pokładzie parowca Jadwiga zwiedził port gdyński, a następnie w porcie wojennym dokonał przeglądu oddziału marynarzy. Później udał się w rejs na Hel statkiem s/s Gdańsk, gdzie zwiedził latarnię morską,

29.03.1931 - przybycie Marszałka na pokładzie niszczyciela ORP Wicher z trzymiesięcznej kuracji zdrowotnej na portugalskiej wyspie Madera. Od Helu Wicher był eskortowany przez trzy torpedowce, a w gdyńskim basenie portowym, wszystkie okręty podniosły Wielką Galę Banderową. Na cześć Marszałka oddano także salut armatni z okrętu szkolno koszarowego Bałtyk,

12.05.1935 - śmierć Marszałka w Belwederze, sześć dni później odbyły się uroczystości pogrzebowe na Wawelu.

 

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.