Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

Zarząd Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1w Gdańsku zorganizowali w dniu 18.03.2016 Konferencję Popularno - Naukową Organizatorzy zaprosili młodzież III klas gimnazjów i I klas szkół ponad gimnazjalnych z terenu Gdańska. Główna przesłaniem Konferencji było zapoznanie młodzieży z historią walk o odzyskania niepodległości przez Polskę po roku 1918.

Porządek Konferencji:

1. Odegranie Hymnu Związku Piłsudczyków I Brygady

2. Powitanie przybyłych gości oraz członków Związku.

3. Krótkie omówienie programu działania Okręgu Gdańskiego ZP RP na rok 2016.

4. Konferencja Historyczna

  „OD KRAKOWSKICH OLEANDRÓW  6 sierpień  1914  do   BITWY  WARSZAWSKIEJ  16  sierpień  1920”
Wyświetlenie filmu dokumentalnego „Bitwa Warszawska”
1.  „Moje pierwsze boje”  –   polskie legiony podczas pierwszej wojny światowej.
      - dr Maciej Żakiewicz
2.  Postać Józefa Piłsudskiego we wspomnieniach Eustachego Sapiehy.
„Tak było... Niedemokratyczne wspomnienia”.
     - mgr Danuta Jakubowska
3.  Wyprawa na Kijów  -  Ukraińska polityka Naczelnika Józefa Piłsudskiego w latach 1918 –
      1920.
    - mgr Michał Stelmaszczyk
4. „W pierścieniu ognia”  - Walki o granice Polski w latach 1918 – 1921 – Bitwa  Warszawska.
    -  mgr Jan Hlebowicz
                                                                                                                                        

 

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.