Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

Nachodzi taki czas, że opuszczają padół ziemski t.z.w. zwykli ludzie, ale wybitnie zasłużeni dla naszej Ojczyzny oraz lokalnej społeczności. Takim zostanie w naszej pamięci Roman Wyżlic.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3 lutego 2016 roku zmarł  Członek, założyciel Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP w Gdańsku Ś.P. Roman Wyżlic.
Ś.P. Roman Wyżlic został pochowany na cmentarzu w Lubichowie. Pogrzeb odbył się 08.02.2016 roku.

Życiorys
Roman Wyżlic, ur. 20 VII 1936 w Lubichowie k. Starogardu Gdańskiego. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Łączności (1965).
W X 1956 podczas studiów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odmówił udziału w planowanej akcji tłumienia wystąpień robotniczych i studenckich, w 1957 przerwał studia. 1965–1968 pracownik Instytutu Łączności w Gdańsku, 1968-1986 Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte tamże. W XII 1970 uczestnik strajku w zakładzie i demonstracji ulicznych w Gdańsku.
W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Płn., od IX 1980 w „S”; członek KZ, autor tekstów w piśmie KZ „Wiadomości Stoczniowe”; w 1981 przewodniczący Rady Pracowniczej (zdelegalizowanej po 13 XII 1981), delegat na I WZD Regionu Gdańsk.
14-15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Płn., przewodniczący KS. 1982-1986 członek TKZ, współinicjator i redaktor podziemnej kontynuacji „Wiadomości Stoczniowych”, w X 1982 współorganizator strajku przeciwko delegalizacji „S” i demonstracji na nabrzeżu stoczniowym, tzw. piętnastominutówek, I 1982 – VI 1983 współzałożyciel i szef jawnej (obejmującej swym zasięgiem ok. 80% załogi) Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, m.in. udzielającej pomocy represjonowanym. W VI 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, zwolniony 28 VII 1983 na mocy amnestii. 1984-1988 inicjator i współorganizator działalności społeczno-pomocowej w ramach Bractwa Oblatów św. Brygidy oraz sierpniowych pikiet pod sklepami monopolowymi i Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę, Moderator Diecezjalnej Służby Mężczyzn w czasie pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do Gdańska 1987 r., współorganizator i uczestnik służby przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.
Inicjator ruchu piłsudczykowskiego w Gdańsku, członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka J. Piłsudskiego w Gdańsku, członek Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego. Członek założyciel Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP w Gdańsku. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju i Medalem za Zasługi dla Marynarki Wojennej, honorowym Krzyżem „Semper Fidelis” Związku Solidarności Polskich Kombatantów, Medalem Zasłużony dla Archidiecezji Warszawskiej.


   

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.