Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

W dniu 14.01.2017 Zarząd Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP zorganizował Uroczyste Spotkanie w Sali im. Józefa Piłsudskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Spotkanie rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru Okręgu Gdańskiego ZP RP, odśpiewaniem hymn Związku Piłsudczyków I Brygada oraz powitaniem gości wśród których byli: Stanisław Władysław Śliwa - Prezes ZK ZP RP gen. ZP;Ks. Prałat dr Edmund Skalski – kapelan Okręgu Pomorskiego ZP RP w Gdyni; Julian Aleksander Michaś - Sekretarz ZP - Prezes Okręgu Pomorskiego ZP RP w Gdyni; Hanna Zych - Cisoń - Matka Chrzestna Sztandaru; ppłk Piotr Piątkowski - Dowódca Garnizonu Gdańsk; ppłk Jacek Wiercioch - Szef WKU Gdańsk; przedstawiciele Donatorów Sztandar: Tadeusz Zielonka - reprezentujący Holding Remontowa SA; Delegacja Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego SPARTAKUS; Barbara Kaletha – Zys - Pracownia Psychologiczna kpt. ZP; Sylwester Glapiak – Nestor Okręgu Gdańskiego, Przewodniczący Komisji Sztandarowej oraz Członkowie ZP RP Okręgu Gdańskiego.
Następnie ks. Kapelan Edmund Skalski odprawił modlitwę za Ojczyznę oraz Związek Piłsudczyków, po czym uczestnicy Spotkania złożyli sobie życzenia związane z Nowym Rokiem 2017oraz podzielili się opłatkiem . Prezes Zarządu Krajowego ZP RP Stanisław Władysław Śliwa gen ZP omówił działalność Związku w skali roku 2016, Podziękował Okręgowi Gdańskiemu za efektywna dotychczasową pracę oraz dokonał wręczenia awansu oficerskiego Sekretarzowi Zarządu Okręgu Gdańskiego dr Maciejowi Żakiewiczowi. Następnie Prezes Okręgu Gdańskiego Tadeusz Zbigniew Pluta płk ZP wręczył podziękowania donatorom Sztandaru Okręgu Gdańskiego, następnie dokonał przeglądu działalności Okręgu w 2016 roku oraz przedstawił zarys programu pracy na rok 2017 Po wyprowadzenie Sztandaru zakończono Spotkanie.

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć


Fotoreportaż: Bronisław Seweryn Błański

W dniu 10.11.2016 r. – równolegle z uroczystością poświecenia i nadania Sztandaru Okręgowi Gdańskiemu Związku Piłsudczyków RP nastąpiło otwarcie "Sali pamięci" im. Piłsudskiego w gdańskim Urzędzie Wojewódzkim.

Wzięli w niej udział: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, delegacja Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP wraz Pocztem Sztandarowym pod przewodnictwem Prezesa Stanisława Władysława Śliwy gen. ZP. Miłym akcentem było wręczenie szacownym organizatorom miniaturek naszego Sztandaru.
Dnia 5.12.2016 r. po uroczystości z okazji 149 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego organizowanej przez Okręg Gdański ZP RP pod jego pomnikiem – udaliśmy się do budynku Urzędu Wojewódzkiego, gdzie w Sali jego imienia zostało odsłonięte popiersie Pierwszego Marszałka Polski. Odsłonięcia dokonali: fundator Prezes Zarządu Krajowego ZP RP gen. ZP Stanisław Władysław Śliwa oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

  05.12.2016 r. pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku świętowaliśmy 149 rocznicę jego urodzin. W uroczystości wzięły również udział delegacje Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP pod przewodnictwem Prezesa gen. ZP Stanisława Władysława Śliwy, przedstawiciele władz administracyjnych Gdańska, dowództwo Garnizonu miasta Gdańska oraz licznie zgromadzona młodzież gdańskich szkół, a w szczególności z zaprzyjaźnionego z nami Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego „SPARTAKUS”.

Po odegraniu hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej przez orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej nastąpiło powitanie przybyłych gości przez Prezesa Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP płk ZP Tadeusza Zbigniewa Plutę. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP gen. ZP Stanisław Władysław Śliwa, który przedstawił życiorys młodych lat Jubilata na tle jego dokonań. W głównym punkcie Uroczystości nastąpiło wręczenie awansów oficerskich wyróżniającym się działaczom Związku. Na mocy Uchwały Zarządu Okręgu Gdańskiego Nr 5/2016 nadania patentów oficerskich dokonał Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP gen. ZP Stanisław Władysław Śliwa . Awanse otrzymali : Popieliński Edmund do stopnia ppłk ZP Sobieszczański – Nałęcz Zdzisław do stopnia ppłk ZP Żakiewicz Maciej do stopnia mjr ZP Boruc Alicja do stopnia kpt ZP Waguca-Jączek Małgorzata do stopnia kpt ZP Błański Bronisław do stopnia kpt. ZP Jastrzębski Tadeusz do stopnia kpt ZP Płażyński Kacper do stopnia por. ZP Namszołek Przemysław do stopnia por. ZP Wiśniewski Zbigniew por. ZP – nostryfikacja Magnuszewski Krzysztof ppłk ZP – nostryfikacja Następnie Modlitwę za Marszałka Józefa Piłsudskiego odmówił Kapelan kmdr por. płk ZP ks. Sławomir Pałka Przy dźwiękach werbli uczestnicy Uroczystości złożyli wieńce i wiązanki kwiatów u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego Po odegranie hymnu Związku Piłsudczyków Marsza I Brygady nastąpiło oficjalne zakończenie uroczystości. Uroczystość prowadził: pan Krzysztof Ptak – UM Gdańsk.

Fotoreportaż: Bronisław Seweryn Błański kpt. ZP

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

Dnia 10.11.2016 r. odbyła się Uroczystość poświęcenia i wręczenia Sztandaru Okręgowi Gdańskiemu Związku Piłsudczyków RP.

W Kościele Garnizonowym p.w. Matki Odkupiciela, w Gdańsku Wrzeszczu wzięliśmy udział we Mszy Św. Celebrowanej przez Kapelana Okręgu Gdańskiego ks. Kmdr ppłk ZP Sławomira Pałkę, odprawionej w intencji Ojczyzny oraz Związku Piłsudczyków RP. W gronie uczestniczących było wielu znamienitych przedstawicieli administracji Województwa Pomorskiego , miasta Gdańska, Wojska, Służb mundurowych, organizacji kombatanckich, związków zawodowych, szkół i grup rekonstrukcyjnych wraz z pocztami sztandarowymi. Msza Św. Odprawiona została wg ceremoniału wojskowego. Uświetniona została udziałem Pocztu Sztandarowego 49 Bazy Lotniczej oraz Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej. Po mszy nastąpiła ceremonia poświęcenia Sztandaru. Po odegraniu przez Orkiestrę Hymnu Państwowego nastąpiło odczytanie przez Sekretarza Zarządu Krajowego ZP RP płk. zw. Juliana Aleksandra Michasia Aktu Ufundowania Sztandaru przez Komitet Fundatorów Sztandaru. Następnie donatorzy dokonali wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewce Sztandaru. Po czym nastąpiło odczytanie przez gen. ZP Tomasza Madeja - Aktu Nadania Sztandaru. Poświęcenia Sztandaru przy udziale Rodziców Chrzestnych dokonał ks. Kmdr por. Sławomir Pałka. Rodzice Chrzestni – Wice przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Pomorskiego Pani Hanna Zych-Cisoń oraz Wiceprezydent Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk dokonali wręczenia Sztandaru prezesowi Zarządu Krajowego ZP RP gen. ZP Stanisławowi Władysławowi Śliwie , który następnie dokonał przekazania Prezesowi Okręgu Gdańskiemu Tadeuszowi Zbigniewowi Plucie płk ZP. Po prezentacji sztandaru na trzy strony świata – Sztandar został przekazany Pocztowi Sztandarowemu Okręgu Gdańskiego, który zgodnie z przyjętym ceremoniałem dokonał prezentacji wszystkim uczestnikom uroczystości kościelnej. Po wykonaniu pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego – „Marsza Pierwszej Brygady” nastąpiło zakończenie I części Uroczystości. Następnie uczestnicy przemieścili się na II część, która odbyła się u stóp pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku Wrzeszczu. Zarząd Okręgu Gdańskiego wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości. Szczególne podziękowanie wyrażamy Gościom Honorowym i Donatorom tj.

– Pani Hannie Zych-Cisoń
- Panu Piotrowi Kowalczukowi
Gościom Honorowym
- Panu Prezesowi - gen. ZP Stanisław Władysław Śliwa
- Panu Marszałkowi Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk
Firmom i osobom prywatnym:
- Jeppesen Poland Sp. z o.o. - Pan Prezes Zarządu Rafał Stepnowski
- Holding Remontowa S.A. - Pan Prezes Piotr Soyka
- Międzynarodowe Targi Gdańskie „Amber Expo” – Pan Prezes Andrzej Kasprzak
- Komisji Międzyzakładowa NSZZ Solidarność GSR im. Józefa Piłsudskiego Pan Przewodniczy Mirosław Piórek
- Stowarzyszeniu „GODNOŚĆ”- Pan Przewodniczący Czesław Nowak
- „Amex” Service Trading (Marine) Ltd – Pan Prezes Marek Godorowski
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr1 w Gdańsku Pan Dyrektor Dariusz Różycki - Liceum Ogólnokształcące Mundurowe „SPARTAKUS” – reprezentowane przez Panią Alicję Boruc Prezesa Fundacji oraz Dyrektora Pana Tadeusza Sokołowskiego.
- Kancelaria Prawna Maria Mączka - Pracownia Psychologiczna - Barbara Kaletha-Zys - Członkowie Związku Piłsudczyków RP Okręgu Gdańskiego - Kapelan Okręgu Gdańskiego kmdr por., ppłk ZP ks. Sławomir Pałka, Donator Sztandaru oraz organizator uroczystości kościelnej poświęcenie Sztandaru.
Otrzymalismy listy gratulacyjne od Ministra Pana Jana Józefa Kasprzyka oraz Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha.
Fotoreportaż: Bronisław Seweryn Błański

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

 

W drugiej części Uroczyści zamanifestowaliśmy wraz z przedstawicielami społeczności gdańskiej 88 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie uświetnione zostało przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojenne oraz Kompanię Honorową wraz z Pocztem Sztandarowym 49 Bazy Lotniczej. Przybyły również delegacje organizacji związkowych, kombztanckich oraz szkół wraz z Pocztami Sztandarowymi. Po odegraniu Hymnu Państwowego przemówienie wygłosił Wiceprezydent Miasta Pan Piotr Kowalczuk. Następnie głos zabrał Prezes Okręgu Gdańskiego ZP RP Tadeusz Zbigniew Pluta płk ZP. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim uczestnikom I części Uroczystości, a w szczególności Rodzicom Chrzestnym i fundatorom Sztandaru. Przywołał również bardzo ważne rocznice dla ruchu piłsudczykowskiego w Gdańsku przypadające na bieżący rok tj. 35 – nadania Gdańskiej Stoczni Remontowej imienia Józefa Piłsudskiego ora 10 rocznice odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kończąc swoje wystąpienie - odczytał List Gratulacyjny Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha Przesłany Okręgowi Gdańskiemu w związku z wręczeniem Sztandaru. Modlitwę za Ojczyznę wygłosił ks. kapelan kmdr por. Sławomir Pałka. Elementem kulminacyjnym Uroczystości było Ślubowanie Na Sztandar Okręgu Gdańskiego ZP RP pierwszego rocznika Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego „SPARTAKUS”. Ceremonięprowadził Prezes Okręgu Gdańskiego ZP RP Tadeusz Zbigniew Pluta plk ZP. Po ślubowaniu głos zabrał Dyrektor LOM SPARTAKUS Pan płk Tadeusz Sokołowski. Odegraniem Marsza I Brygady i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego – Uroczystość zakończono.
Organizatorami Uroczystości byli: Prezydent Miasta Gdańska, Okręg Gdański Związku Piłsudczyków RP, Dowództwo Garnizony Miasta Gdańska.
Fotoreportaż: Bronisław Seweryn Błański i inni wykonawcy.

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

Na dzień 15.10.2016 r. zostało zwołane Zebranie Organizacyjne Okręgu Gdańskiego ZP RP. Omówiono m.in. stan przygotowań do Uroczystości poświęcenia i nadania Sztandaru Związku Okręgowi Gdańskiemu Związku Piłsudczyków RP.

W Zebraniu uczestniczyli członkowie Związku jak i goście zaproszeni. Dokonano prezentacji świeżo wyhaftowanego Sztandaru, pozyskanego dzięki hojności darczyńców. Wśród gości uczestniczył w Zebraniu Sekretarz Zarządu Krajowego ZP RP, Prezes Okręgu Pomorskiego w Gdyni kol. Płk ZP Julian Michaś. W trakcie Zebrania wręczono legitymację związkową nowoprzyjętemu koledze – Wiesławowi Wołodko. Zaprezentowano również projekty graficzne Zaproszeń, jak i pozostałych dokumentów Uroczystości. W fotoreportażu wykonanym przez kol. Bronisława Błańskiego pokazujemy najciekawsze migawki z tego spotkania. Uroczystość odbędzie się w dniu 10.11.2016 r. O stanie przygotowań – będziemy na bieżąco informować.

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć


Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.