Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Dnia 10.11.2016 r. odbyła się Uroczystość poświęcenia i wręczenia Sztandaru Okręgowi Gdańskiemu Związku Piłsudczyków RP.

W Kościele Garnizonowym p.w. Matki Odkupiciela, w Gdańsku Wrzeszczu wzięliśmy udział we Mszy Św. Celebrowanej przez Kapelana Okręgu Gdańskiego ks. Kmdr ppłk ZP Sławomira Pałkę, odprawionej w intencji Ojczyzny oraz Związku Piłsudczyków RP. W gronie uczestniczących było wielu znamienitych przedstawicieli administracji Województwa Pomorskiego , miasta Gdańska, Wojska, Służb mundurowych, organizacji kombatanckich, związków zawodowych, szkół i grup rekonstrukcyjnych wraz z pocztami sztandarowymi. Msza Św. Odprawiona została wg ceremoniału wojskowego. Uświetniona została udziałem Pocztu Sztandarowego 49 Bazy Lotniczej oraz Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej. Po mszy nastąpiła ceremonia poświęcenia Sztandaru. Po odegraniu przez Orkiestrę Hymnu Państwowego nastąpiło odczytanie przez Sekretarza Zarządu Krajowego ZP RP płk. zw. Juliana Aleksandra Michasia Aktu Ufundowania Sztandaru przez Komitet Fundatorów Sztandaru. Następnie donatorzy dokonali wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewce Sztandaru. Po czym nastąpiło odczytanie przez gen. ZP Tomasza Madeja - Aktu Nadania Sztandaru. Poświęcenia Sztandaru przy udziale Rodziców Chrzestnych dokonał ks. Kmdr por. Sławomir Pałka. Rodzice Chrzestni – Wice przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Pomorskiego Pani Hanna Zych-Cisoń oraz Wiceprezydent Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk dokonali wręczenia Sztandaru prezesowi Zarządu Krajowego ZP RP gen. ZP Stanisławowi Władysławowi Śliwie , który następnie dokonał przekazania Prezesowi Okręgu Gdańskiemu Tadeuszowi Zbigniewowi Plucie płk ZP. Po prezentacji sztandaru na trzy strony świata – Sztandar został przekazany Pocztowi Sztandarowemu Okręgu Gdańskiego, który zgodnie z przyjętym ceremoniałem dokonał prezentacji wszystkim uczestnikom uroczystości kościelnej. Po wykonaniu pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego – „Marsza Pierwszej Brygady” nastąpiło zakończenie I części Uroczystości. Następnie uczestnicy przemieścili się na II część, która odbyła się u stóp pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku Wrzeszczu. Zarząd Okręgu Gdańskiego wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości. Szczególne podziękowanie wyrażamy Gościom Honorowym i Donatorom tj.

– Pani Hannie Zych-Cisoń
- Panu Piotrowi Kowalczukowi
Gościom Honorowym
- Panu Prezesowi - gen. ZP Stanisław Władysław Śliwa
- Panu Marszałkowi Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk
Firmom i osobom prywatnym:
- Jeppesen Poland Sp. z o.o. - Pan Prezes Zarządu Rafał Stepnowski
- Holding Remontowa S.A. - Pan Prezes Piotr Soyka
- Międzynarodowe Targi Gdańskie „Amber Expo” – Pan Prezes Andrzej Kasprzak
- Komisji Międzyzakładowa NSZZ Solidarność GSR im. Józefa Piłsudskiego Pan Przewodniczy Mirosław Piórek
- Stowarzyszeniu „GODNOŚĆ”- Pan Przewodniczący Czesław Nowak
- „Amex” Service Trading (Marine) Ltd – Pan Prezes Marek Godorowski
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr1 w Gdańsku Pan Dyrektor Dariusz Różycki - Liceum Ogólnokształcące Mundurowe „SPARTAKUS” – reprezentowane przez Panią Alicję Boruc Prezesa Fundacji oraz Dyrektora Pana Tadeusza Sokołowskiego.
- Kancelaria Prawna Maria Mączka - Pracownia Psychologiczna - Barbara Kaletha-Zys - Członkowie Związku Piłsudczyków RP Okręgu Gdańskiego - Kapelan Okręgu Gdańskiego kmdr por., ppłk ZP ks. Sławomir Pałka, Donator Sztandaru oraz organizator uroczystości kościelnej poświęcenie Sztandaru.
Otrzymalismy listy gratulacyjne od Ministra Pana Jana Józefa Kasprzyka oraz Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha.
Fotoreportaż: Bronisław Seweryn Błański

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

 

W drugiej części Uroczyści zamanifestowaliśmy wraz z przedstawicielami społeczności gdańskiej 88 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie uświetnione zostało przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojenne oraz Kompanię Honorową wraz z Pocztem Sztandarowym 49 Bazy Lotniczej. Przybyły również delegacje organizacji związkowych, kombztanckich oraz szkół wraz z Pocztami Sztandarowymi. Po odegraniu Hymnu Państwowego przemówienie wygłosił Wiceprezydent Miasta Pan Piotr Kowalczuk. Następnie głos zabrał Prezes Okręgu Gdańskiego ZP RP Tadeusz Zbigniew Pluta płk ZP. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim uczestnikom I części Uroczystości, a w szczególności Rodzicom Chrzestnym i fundatorom Sztandaru. Przywołał również bardzo ważne rocznice dla ruchu piłsudczykowskiego w Gdańsku przypadające na bieżący rok tj. 35 – nadania Gdańskiej Stoczni Remontowej imienia Józefa Piłsudskiego ora 10 rocznice odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kończąc swoje wystąpienie - odczytał List Gratulacyjny Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha Przesłany Okręgowi Gdańskiemu w związku z wręczeniem Sztandaru. Modlitwę za Ojczyznę wygłosił ks. kapelan kmdr por. Sławomir Pałka. Elementem kulminacyjnym Uroczystości było Ślubowanie Na Sztandar Okręgu Gdańskiego ZP RP pierwszego rocznika Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego „SPARTAKUS”. Ceremonięprowadził Prezes Okręgu Gdańskiego ZP RP Tadeusz Zbigniew Pluta plk ZP. Po ślubowaniu głos zabrał Dyrektor LOM SPARTAKUS Pan płk Tadeusz Sokołowski. Odegraniem Marsza I Brygady i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego – Uroczystość zakończono.
Organizatorami Uroczystości byli: Prezydent Miasta Gdańska, Okręg Gdański Związku Piłsudczyków RP, Dowództwo Garnizony Miasta Gdańska.
Fotoreportaż: Bronisław Seweryn Błański i inni wykonawcy.

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

Na dzień 15.10.2016 r. zostało zwołane Zebranie Organizacyjne Okręgu Gdańskiego ZP RP. Omówiono m.in. stan przygotowań do Uroczystości poświęcenia i nadania Sztandaru Związku Okręgowi Gdańskiemu Związku Piłsudczyków RP.

W Zebraniu uczestniczyli członkowie Związku jak i goście zaproszeni. Dokonano prezentacji świeżo wyhaftowanego Sztandaru, pozyskanego dzięki hojności darczyńców. Wśród gości uczestniczył w Zebraniu Sekretarz Zarządu Krajowego ZP RP, Prezes Okręgu Pomorskiego w Gdyni kol. Płk ZP Julian Michaś. W trakcie Zebrania wręczono legitymację związkową nowoprzyjętemu koledze – Wiesławowi Wołodko. Zaprezentowano również projekty graficzne Zaproszeń, jak i pozostałych dokumentów Uroczystości. W fotoreportażu wykonanym przez kol. Bronisława Błańskiego pokazujemy najciekawsze migawki z tego spotkania. Uroczystość odbędzie się w dniu 10.11.2016 r. O stanie przygotowań – będziemy na bieżąco informować.

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć


We wtorek 27 września 2016 r. w Gdańsku odbyły się uroczystości z okazji 77 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów.

Odbyły się one na Cmentarzu Łostowickim w asycie kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej i orkiestry MOSG. Obok licznie zgromadzonych przedstawicieli władz, kombatantów oraz młodzieży szkolnej wraz z pocztami sztandarowymi wzięła również udział delegacja Okręgu Gdańskiego Zwiazku Piłsudczyków RP pod przewodnictwem Wiceprezesa Okręgu Andrzeja Adamczyka ppłk. ZP.

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć


W sobotę 17 września 2016 r. na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku odbyły się uroczystości z okazji 77 rocznicy sowieckiej agresji na Polskę oraz Dnia Sybiraka.

Wśród gdańszczan jest wielu mieszkańców Kresów, którzy przeszli przez Syberię i Kazachstan, a po powrocie do Polski zamieszkali w Gdańsku oraz na terenie naszego województwia. W uroczystościach wzięły władze administracyjne oraz wojskowe Województwa Pomorskiego i miasta Gdańska m.in wojewoda pomorski Dariusz Drelich, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i prezes Związku Sybiraków Kordian Borejko. Druga część uroczystości odbyła się w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.
Liczny udział pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, społecznych oraz szkół - ubarwnił uroczystość. Towarzyszyły – kompania reprezentacyjna 49 Bazy Lotniczej z Pruszcza Gdańskiego oraz orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Po oddaniu salwy honorowej delegacje uczestników uroczystości złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Golgoty Wschodu . W uroczystości wzięła udział liczna grupa przedstawicieli Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP pod przewodnictwem Prezesa Okręgu Tadeusza Zbigniewa Pluty płk ZP. W uroczystościach brali udział również uczestnicy tamtych wydarzeń. -
10 lutego 1940 roku o świcie rozpoczęła się pierwsza masowa wywózka Polaków na Syberię. Potem były jeszcze trzy deportacje: w kwietniu i czerwcu 1940 roku oraz w czerwcu 1941. W sumie, w ciągu 15 miesięcy radzieckiej okupacji, w wyniku masowych deportacji na wschód trafiło co najmniej 330–400 tys. osób. Niektóre szacunki mówią nawet o ponad milionie osób.
Fotoreportarz - Stanisława Cempa.

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć


W dniu 7.09.2016 r. obyło się robocze spotkanie, którego celem było omówienie programu gdańskich organizacji uroczystości z okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W spotkaniu uczestniczyli Pan Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Pani Hanna Zych Cisoń. Ze strony Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP wzięli udział Prezes Okręgu Tadeusz Zbigniew Pluta płk ZP, Wiceprezes Okręgu Andrzej Adamczyk ppłk ZP oraz Ks. Kapelan Okręgu kmdr por. Sławomir Pałka. W spotkaniu uczestniczył również Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej UM Gdańsk Pan Maciej Kukla. W trakcie rozmów ustalono zasady udziału w Uroczystości nadania Okręgowi Gdańskiemu Sztandaru Związku Piłsudczyków RP które odbędą się w dniu 10.11.2016 r. Poruszono również sprawy związane z ustanowieniem w Gdańsku Izby Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przygotowaniem stosownych wydawnictw.

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć


Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.