Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza oraz Prezesa Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej płk Tadeusza Zbigniewa Pluty Gdańszczanie zgromadzili się w piątek 12 maja o godz. 11:00 u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego.

Oddali hołd pamięci Komendantowi, który ratował nasze granice przed najeźdźcą i obronił kraj przed bolszewicką rewolucją. Warto zaznaczyć, że autorem pomnika Marszałka jest rzeźbiarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, uczeń prof. Stanisława Radwańskiego, Pan Tomasz Radziewicz. Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego wyszedł spod jego dłuta ponad dwadzieścia lat temu dzięki inicjatywie społecznego komitetu, który się wówczas zawiązał. Wśród uczestników gdańskich uroczystości byli przedstawiciele środowisk kombatanckich, funkcjonariusze służb mundurowych, samorządowcy, delegaci instytucji kultury oraz uczniowie gdańskich szkół.Oprawę muzyczną zapewniła jak zawsze niezawodna Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej, która odegrała hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warty honorowe zaciągnęli żołnierze z 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, funkcjonariusze policji i straży pożarnej, a także Związek Strzelecki „Strzelec”. W imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zgromadzeni goście wysłuchali wystąpienia Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej Wiesław Bielawski, który powiedział miedzy innymi, że zwycięska Bitwa Warszawska nazywana Cudem nad Wisłą zdecydowała o zachowaniu niepodległości Polski. A Piłsudski okazał się genialnym politykiem i strategiem, wybitnym – kto wie, czy nie najwybitniejszym w dziejach Polski, mężem stanu. Jesteśmy tu, aby wsłuchiwać się w to co miał nam do powiedzenia – kontynuował Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska. Pułkownik Związku Piłsudczyków Tadeusz Zbigniew Pluta zapewnił zebranych, że marszałek jest wzorem godnym naśladowania również obecnie, a związek postawą swoich członków z dumą stara się zachęcać młodych ludzi do patriotyzmu, szacunku do starszych, miłości do Ojczyzny, czy rzetelnej pracy dla jej i obywateli dobra. Następnie swoje słowo do zgromadzonych skierował i modlitwę za duszę zmarłego marszałka odprawił proboszcz Parafii Wojskowo Cywilnej pw. Matki Odkupiciela w Gdańsku ksiądz komandor porucznik Sławomir Pałka. Na zakończenie uroczystości u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego złożone zostały liczne wiązanki i wieńce. Uczestnicy obchodów wysłuchali również Marsza I Brygady.

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć3 maja 2017 r. o godz. 11.00 pod pomnikiem Króla Jana III Sobieskiego w Gdańsku, miejscu w którym jeszcze przed 1989 rokiem organizowano manifestacje związane z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zebrali się przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, samorządów Gdańska i województwa pomorskiego, gdańszczanie i turyści.

Uroczystość otworzył Tadeusz Zbigniew Pluta Prezes Okręgu Gdańskiego ZP RP. Po odegraniu Hymnu Państwowego RP , a następnie hymnu 3 Maja - mazurka „ Witaj Majowa Jutrzenko” powitał wielu znamienitych Gości przybyłych n Uroczystość : - Poczty Sztandarowe reprezentujące służby oraz organizacje społeczne, - Przedstawicieli Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego p. Andrzeja Kowalczysa oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku p. Wiceprezydenta Piotra Kowalczuka, - Delegację Woj. Sz. Woj. Oraz Dowództwa Garnizonu Gdańsk - Członek Prezydium Zarządu Krajowego ZP RP gen. Związku Tomasz Madej, - młodzież gdańską w tym organizacyjnie nam bliską - reprezentującą LOM „SPARTAKUS” oraz delegacje młodzieży polskiego pochodzenia z Rosji i Białorusi. - wszystkich członków i sympatyków Związku Piłsudczyków RP przybyłych na dzisiejsze uroczyste spotkanie. Po krótkim wstępie głos zabrał Wiceprezes Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP, ppłk-a Związku kol. Andrzej Stanisław Adamczyk , który naświetlił tło dzisiejszej Uroczystości . W dalszej części głos zabrał Wiceprezydent Piotr Kowalczuk, który powiedział m.in. - Konstytucja wtedy jest silna, kiedy przestrzegana - mówił Piotr Kowalczuk. - Trójpodział władzy, niezawisłość sądów, niezależność aparatu władzy to wszystko przed nami, to wszystko do obrony. Wspólne świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyło się pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego w Gdańsku na Targu Drzewnym. - Konstytucja jest silna, kiedy jest przestrzegana - mówił podczas uroczystości Piotr Kowlaczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. społecznych. W południe w Bazylice Mariackiej odbyła się msza św. w intencji ojczyzny. Prezydent Kowalczuk zaprosił też gdańszczan na 7 maja na obchody 13. rocznicy obecności Polski w Europie. I dodał, że Gdańsk - miasto wolności i solidarności - jest otwarte na każdą ze stron, na każde poglądy, każdego człowieka. Andrzej Kowalczys, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, odczytał list Mieczysława Struka, marszałka woj. pomorskiego: "Musimy sami pielęgnować dobro, przekazywać naszym dzieciom właściwe wzorce moralne. W 1791 roku Polacy uchwalili pierwszą w Europie Konstytucję. Dzieło Sejmu Czteroletniego stało się wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego, było triumfem polskiego konstytucjonalizmu. Akt ten gruntownie zmieniał ustrój Rzeczypospolitej. Należy bez wątpienia do najjaśniejszych i najlepiej znanych kart naszej historii. Miał stać się podstawą naprawy Rzeczypospolitej w wymiarze ustrojowym i społecznym, miał umocnić państwo i przez to uchronić przed utratą niepodległości. (...) Dlatego niezależnie od politycznych podziałów i sporów, dzielących nas różnic, w imię hołdu dla dziedzictwa Konstytucji 3 maja, starajmy się szukać drogi do zrozumienia wzajemnych racji i przezwyciężania uprzedzeń. Konstytucja to umowa, której trzeba przestrzegać. Niedawno świętowaliśmy XX-lecie uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej. Jakakolwiek próba manipulowania, majstrowania przy tym akcie jest niebezpieczna i niedopuszczalna". Po oficjalnych przemówieniach, przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów u stóp pomnika Króla Jana III Sobieskiego. Uroczystość zakończono Hymnem ZP „Marszem Pierwszej Brygady”.

Po uroczystościach na Targu Drzewnym w Bazylice Mariackiej w Gdańsku odprawiono mszę świętą w intencji ojczyzny w ramach obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

- Polska potrzebuje przede wszystkim wewnętrznego pokoju, harmonii społecznej - mówił metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź podczas mszy. - Zbyt dużo żeśmy maszerowali w czasie bolesnych, tragicznych dni, dni wojen, dni łagrów i Sybiru i stanu wojennego, w czarnych marszach. Nie twórzmy na siłę nowych, bo prowokujemy szatańskiego ducha. Metropolita dodał też, że nie wolno powiększać podziałów między społeczeństwem. - Totalna opozycja wypacza demokrację, staje się karykaturą i wcześniej czy później skazana jest na niepowodzenie z prostej przyczyny, dlatego, że negacja rodzi negację, ona nic nowego nie tworzy – mówił abp Głódź. Z okazji majowych świąt narodowych w Gdańsku umieszczono 1,3 tys. flag wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, przygotowano też specjalne iluminacje. W nocy z 2 na 3 maja po raz pierwszy na biało-czerwono podświetlono Złotą Bramę, która będzie świeciła się w barwach narodowych również w takich godzinach, jak oświetlenie uliczne. Ponadto na biało-czerwono oświetlone są pomnik Trzech Krzyży oraz dwa wiadukty: na ul. Uczniowskiej (przy Stadionie Energa Gdańsk) oraz ul. Kościuszki. Gdańsk świecił na biało-czerwono!

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

 

    

Fotogaleria ze strony internetowej Miasta Gdańska poświęcona obchodom rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, kliknij tutaj

W dniu 22.04 2014 r. w Sali im j. Piłsudskiego Urzędu Pomorskiego w Gdańsku odbyło się Uroczyste Zebranie Okręgu Gdańskiego ZP RP.

W zebraniu wzięło udział wielu znakomitych gości z Prezesem Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP gen ZP Stanisławem Władysławem Śliwą oraz Kapelanem Naczelnym ZP ks. Infułatem gen ZP Marianem Pruchniakiem na czele . Wojewodę Pomorskiego reprezentował Dyrektor Biura Wojewody pan Tomasz Gieszcz. W trakcie Zebrania Prezes Zarządu Krajowego ZP RP na wniosek Zarządu Okręgu Gdańskiego ZP RP w uznaniu zasług dla dobra Związku wręczył nominację na stopień mjr ZP nestorowi Okręgu kpt. Zdzisławowi Nałęcz – Sobieszczańskiemu. Następnie udekorował Krzyżami Zasługi dla Związku Piłsudczyków RP obecnych n spotkaniu - Złotym Dowódcę Garnizony Gdańskiego ppłk Piotra Piątkowskiego, Srebrnymi mjr ZP Zbigniewa Krynickiego, kpt. ZP Barbarę Kaletha – Zys oraz kpt. ZP Tadeusza Jastrzębskiego . Po dekoracji Prezes Zarządu Okręgu Gdańskiego płk ZP Tadeusz Zbigniew Pluta omówił najważniejsze zadania Okręgu na rok 2017. W trakcie zarządzonej przerwy delegacja uczestników Zebrania złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. W końcowej fazie Zebrania ks. Marian Pruchniak dokonał poświecenia tradycyjnej Święconki Wielkanocnej, którą wszyscy zebrani podzielili się składając wzajemnie życzenia.

Fotoreportaż: Bronisław Seweryn Błański

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć
Zostaliśmy zaproszeni przez Władze Tczewa na uroczyste odsłonięcie Panteonu Katyńskiego poświęconego Zamordowanym mieszkańcom Ziemi Tczewskiej.

W uroczystości, która miała miejsce w dniu 4.04.2017 r. wzięli udział przedstawiciele Parlamentu, IPN oraz Kapłani Tczewscy. Okręg Gdański ZP RP reprezentował Zarząd wraz z Pocztem Sztandarowym. Przybyła również reprezentacja Okręgu Pomorskiego ZP RP w Gdyni.

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

Z Prezydentem Miasta Gdańska Pawłem Adamowiczem oraz Wiceprezydentem Miasta Gdańska Piotrem Kowalczukiem

Z Prezesem JEPPESEN Poland Rafałem Stepnowskim

Z Prezesem AMBER EXPO Andrzejem Kasprzakiem

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.