Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

Zarząd Okręgu Gdańskiego ZP RP zaprasza na Walne Zebranie Członków Okręgu, które odbędzie się w dniu 24 marca 2023 (wtorek)w pierwszym terminie o godz. 17:00,a w drugim o godz. 17:15 w Sali nr 313 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  w Gdańsku przy Al. Gen J. Hallera 16/18.

Porządek Zebrania: 

1. Powitanie przybyłych gości oraz członków Związku 

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,  

3. Wybór Komisji: 

     - Komisji Skrutacyjnej,

     - Komisji Uchwał i Wniosków 

     - Protokólanta 

4. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu,

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,  

7. Dyskusja nad sprawozdaniami,

8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

9. Wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Delegatów na Zjazd Krajowy,

10. Plan pracy Zarządu na kolejną kadencję,

11. Wolne wnioski,

12. Zakończenie Zebrania

Obchody imienin Marszałka w Elblągu

 

19 marca obchodzimy imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego – elblążanie pamiętali o Ojcu Niepodległości Polski

Obchody imienin Marszałka w Gdańsku

Jak co roku, członkowie Okręgu Gdańskiego w dniu imienin Marszałka złożyli kwiaty w towarzystwie młodzieży CKZiU nr 1, przedstawicieli Pana Wojewody, Pani Prezydent i Rodziny Katyńskiej.

Prezes Okręgu złożył stosowny meldunek o działaniach w ostatnim roku:

W dniu 24.01.2023 r. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich spotkał się z członkami Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Rozmawiano o planach na 2023 rok i przełamano się opłatkiem. Wojewoda podziękował członkom ZPRP za służbę w kultywowaniu pamięci o zasługach Marszałka i złożył noworoczne życzenia.

ZPRP – zrzesza członków w kraju i poza granicami. Należą oni do okręgów i oddziałów związku w miastach wojewódzkich i powiatowych. W ubiegłym roku działały 24 okręgi oraz 25 oddziałów krajowych i 5 oddziałów zagranicznych.

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.