Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

W dniu 22 lipca 2017 r. obchodziliśmy 100 rocznicę osadzenia w Areszcie Gdańskim brygadiera Józefa Piłsudskiego oraz szefa sztabu I Brygady Legionów płk Kazimierza Sosnkowskiego.

Z tej okazji Okręg Gdański Związku Piłsudczyków RP zainicjował zorganizowanie Uroczystości poświęconej temu wydarzeniu. Ważnym odniesieniem do tej rocznicy stała się rekonstrukcja faktu przewiezienia do Gdańska więźniów specjalnych tj : brygadiera Józefa Piłsudskiego oraz szefa sztabu I Brygady Legionów płk Kazimierza Sosnkowskiego. Uroczystość nasza - wpisała się w realizację programu „NIEPODLEGŁA” na lata 2017 – 2021 w Województwie Pomorskim. Objęta została patronatem honorowym Wojewody Pomorskiego pana Dariusza Drelicha. W zdarzeniu tym wzięło udział liczne grono koleżanek i kolegów z Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Krajowego gen. Związku Stanisława Władysława Śliwy. Uroczystość wsparta również została przez władze miasta Gdańska, kierownictwa: Służby Więziennej, Policji, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskich Kolei Państwowych.
O godzinie 12.45 w Holu Głównym Dworca PKP w Gdańsku zebrali wszyscy uczestnicy oraz goście zaproszeni. Decyzją Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP gen. Związku Stanisława Władysława Śliwy została nadana nominacja do stopnia ppłk-a Związku majorowi Służby Więziennej Waldemarowi Kowalskiemu – który zlokalizował w latach 80- tych celę czasowego osadzenia Józefa Piłsudskiego aresztowanego przez władze pruskie w wyniku tzw. Kryzysu przysięgowego Legionów Polskich. Ważnym odniesieniem do dzisiejszej rocznicy stała się rekonstrukcja faktu przywozu do Gdańska więźniów specjalnych w której wzięli koledzy z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Marienburg” z Malborka . Osoby odgrywające Józefa Piłsudskiego oraz Kazimierza Sosnkowskiego wyprowadzone zostały e otoczeniu patrolu żandarmerii pruskiej z terenu Dworca w kierunku Aresztu na ulicę mającą obecnie nazwę 3 Maja.
Pod bramą aresztu rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Warty honorowe zaciągnęli funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Związku Piłsudczyków RP. oraz Związku Strzeleckiego RP.
Uroczystość otworzył Prezes Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP Tadeusz Zbigniew Pluta płk Związku. W Uroczystości obok piłsudczyków wzięli udział m.in. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, europoseł Anna Fotyga, przedstawiciele służb mundurowych, kombatantów oraz wielu przedstawicieli innych środowisk.
W trakcie uroczystości ppłk Związku Waldemar Kowalski uhonorowany został nadaniem funkcji Strażnika Celi, oraz pamiątkowym ryngrafem, który został umieszczony na stałe w historycznym miejscu odosobnienia Józefa Piłsudskiego.
Po złożeniu wieńców – uczestnicy Uroczystości mogli zwiedzić historyczną Celę.

Tadeusz Zbigniew Pluta płk Związku
Prezes Okręgu Gdańskiego
Fotorelacja: mjr ZP Bronisław Seweryn Błański, Stanisława Stempa

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć


W dniu 19.06.2017 (poniedziałek ) o godzinie 14.00. odbyło się Zebranie Organizacyjne Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP w siedzibie Okręgu na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku Al. Gen. J. Hallera 16/18.

Porządek Zebrania obejmował: 1/ Odegranie Hymnu Związku Piłsudczyków 1 Brygady 2/ Powitanie osób zaproszonych oraz członków Związku 3/ Wręczenie nominacji oficerskich oraz odznaczeń - Na mocy Uchwały Zarządu Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP Nr 5/2016 - Zarząd Krajowy ZP RP nadał Złoty Krzyż Zasługi dla Związku Piłsudczyków RP - za wybitne zasługi w pracy dla Związku jak i organizacji Uroczystości Kościelnej wręczenia Sztandaru Związku , Kapelanowi Okręgu Gdańskiego Sławomirowi PAŁKA kmdr por. Płk ZP - Nominuje na stopień oficerski por. ZP otrzymał kol. Kacper Płażyński .
4/Wręczenie CERTYFIKATÓW Fundatora Sztandaru dla Członków ZP Okręgu Gdańskiego 5/ - Omówienie udziału członków Okręgu Gdańskiego w uroczystościach organizowanych przez władze administracyjne oraz organizacje społeczne na terenie Gdańska w II kwartale 2017 r. - relacja + fotoreportaż Prezes Okręgu Tadeusz Zbigniew Pluta Pułkownik ZP - 3 Maja - 12 Maja rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego i pozostałe - Udział Członków Okręgu Gdańskiego w uroczystościach organizowanych przez Zarząd Krajowy ZP RP - relacja + fotoreportaż Bronisław Seweryn Błański Major ZP 5/ Informacja n/t zadań Okręgu na II półrocze 2017 r. i zarysu Programu na 2018 r. – Omówienie Program Uroczystości 100 Rocznicy Osadzenia Józefa Piłsudskiego w Więzieniu Gdańskim (22.07.2017 r.) - Prezes Okręgu Tadeusz Zbigniew Pluta Pułkownik ZP 6/ Informacja n/t stanu opłaconych składek Organizacyjnych (osoby zalegające z opłatami zobowiązane są do ich uregulowania) 7/ Referat - „Związki Józefa Piłsudskiego z Ziemią Gdańską” (GMP _ TME )
- dr Maciej Żakiewicz 8/ Dyskusja 9/ Zamknięcie Zebrania

Fotoreportaż: Bronisław Seweryn Błański Major

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

19 maja o godz. 9.00 ze skweru Niepodległości w Sulejówku wystartował I charytatywny, samochodowy Rajd Szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego.

Zebranych powitali: Burmistrz Miasta Sulejówek Arkadiusz Śliwa oraz Wicestarosta Powiatu Mińskiego – Krzysztof Płochocki. W rajdzie wzięły udział załogi samochodowe i motocyklowe, najbardziej charakterystyczny był samochód i szare mundury Związku Piłsudczyków z Gdańska. Wicestarosta, Burmistrz oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Wielki Gościniec Litewski i Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej” wspólnie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod „kamienieniem” upamiętniającym Twórców Niepodległej. Uczestnicy rajdu wykonali wspólne pamiątkowe zdjęcia przy pomniku Marszałka autorstwa Karola Badyny pn. „Lekcja historii”. Cukiernia „Babeczki” z Sulejówka przygotowała z tej okazji słodki poczęstunek - miejscowy specjał „Cynamonowe suchary Marszałka”. Podczas rajdu uczestnicy dotrą do miejsc na codzień niedostępnych dla zwiedzających, m.in. zobaczą Gościniec Goździejewski w Gminie Dębe Wielkie, Zamek w Liwie, Krypty klasztoru w Węgrowie, Zajazd w Miedznie, starą cukrownię w Sokołowie Podlaskim, Drohiczyn i Wilno. PLAN RAJDU: Niedaleko Wilna w Zułowie urodził się Marszałek Piłsudski. Na cmentarzu Na Rossie w Wilnie, w grobie jego matki zostało złożone jego serce. Plan zwiedzania Wilna: META WILNO Propozycja obiadu: Kuchnia podlaska w Restauracja Zamkowa, ul. Kraszewskiego 16, Drohiczyn Otwarte: Godz. 17.00- 19.00, zbiórka przy Muzeum Diecezjalnym, ul. Kraszewskiego 4, Jedno z najstarszych miast na Podlasiu, położone na wysokiej nadbużańskiej skarpie. Ze szczytu Góry Zamkowej dawnego grodu roztacza się piękny widok na rzekę Bug. W okolicy zachowało się również kilka bunkrów „Linii Mołotowa”. Do zobaczenia również ciekawe zbiory Muzeum Diecezjalnego. PITSTOP 5 PODLASKI KLIMAT DROHICZYN Miejsce zbiórki: ul. Fabryczna 1, Sokołów Podlaski Godz. 15.00 – 15.30 Miasto z niemal 600 letnią historią, zagłębie rzemieślnicze, zamieszkiwane przez mieszankę ludzi różnych narodowości i wyznań. Przez Sokołów przejeżdżali Witold, król Stefan Batory i Stanisław August Poniatowski. Tutaj rozpoczyna się szlak Unitów Sokołowskich prowadzący przez malownicze okolice i drewniane dawne cerkiewki unickie. Tutaj funkcjonowała też największa w swoim czasie w Europie Środkowo – Wschodniej - Cukrownia „Elżbietów”. PITSTOP 5 CUKROWNIA ELŻBIETÓW Godz. 14.00 – 14.30 Miejsce zbiórki: parking przed kościołem, ul. Kościelna 1, Miedzna Zabytkowy Zajazd, jeden z niewielu jakie zachowały się w skali kraju. Według legendy w podziemiach karczmy rozpoczyna się tajemniczy korytarz, który kryje skarb królowej Bony, a który prowadzi przez węgrowski klasztor aż do Zamku w Liwie. Skarb dotychczas nie został odnaleziony. Warto odwiedzić również Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. PITSTOP 4 XVIII WIECZNY ZAJAZD – MIEDZNA Godz. 12.45-13.45 Miejsce zbiórki: Punkt informacji turystycznej na rynku miejskim Węgrów – brama na Podlasie, wielokulturowe miasto o tradycji kupieckiej i rzemieślniczej. W tutejszej bazylice można podziwiać iluzjonistyczne freski Michała Palloniego, a także znajduje się Lustro Twardowskiego. Drugim tajemniczym punktem są podziemia klasztoru, gdzie można przenieść się nawet 300 lat wstecz! PITSTOP 3 KRYPTY W WĘGROWIE Godz. 11.15- 12.30 Miejsce zbiórki: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, ul. Batorego 2, Liw Zamek w Liwie – twierdza strzegąca granic Mazowsza, zbudowana tuż przy rzece Liwiec. Na zamku – Muzeum Zbrojownia z bogatymi zbiorami broni białej i palnej. Nocą po murach zamku przechadza się Żółta Dama. Kto wie, może spotkamy ją także w ciągu dnia? PITSTOP 2 ZAMEK W LIWIE Godz. 9.30-10.30 Miejsce zbiórki: Gościniec Goździejewski, Kąty Goździejewskie II,40 w Gminie Dębe Wielkie Projekt Zagrody Mazowieckiej – budowanej według tradycyjnego sposobu budowania na Mazowszu (glina, piasek i słoma). Tutaj zwiedzając bistro możemy spróbować Dębskiej Kawy Żołędziówki – kawy z prażonych żołędzi, którą pijał sam Fryderyk Chopin! Na początek wstąp na łyk orzeźwiającej kawy. PITSTOP 1 DĘBSKA KAWA ŻOŁĘDZIÓWKA Wyjazd: 9.00 Sulejówek – miasto ukochane przez Józefa Piłsudskiego. Tutaj rozpoczynamy nasz Rajd. Każdy uczestnik musi spróbować „Cynamonowych Sucharów Marszałka”. START U MARSZAŁKA Godz. 11.30 - spotykamy obok Rossy zwiedzamy cmentarz (około 30 min.) Następnie idziemy na Starówkę (przejście ok 15 min.) Zaczynamy od Ostrej Bramy i głównym szlakiem, który łączy 3 ulice Starówki: ul. Ostrobramską, ul. Wielką i ul. Zamkową - spacer. Zwiedzamy: Ostrą Bramę, cerkiew prawosławną Św. Ducha, teren klasztoru Bazylianów- miejsce związane z Mickiewiczem, Plac Ratuszowy, dziedzińce Uniwersytetu (wstęp płatny 1.5 eur), obok pałacu prezydenckiego - S.Daukantasa, Sanktuarium Miłosierdzia, katedrę wileńską Św. Stanisława. W Rajdzie brała udział delegacja Okręgu Gdańskiego ZP RP w składzie: Barbara Kaletha – Zys (komandor gdańskiej grupy), Andrzej Adamczyk (kierowca rajdowy) oraz Dariusz Różycki i Zbigniew Krynicki

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

 

W dniu 2.06.2017 r. obchodzimy 26 rocznicę powstania Straży Granicznej.Morską granicę Polski chroni Morski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku.

Na Uroczystości rocznicowe zaproszony został Okręg Gdański Związku Piłsudczyków RP. W trakcie Uroczystości Prezes Okręgu Gdańskiego ZP RP Tadeusz Zbigniew Pluta Pułkownik Związku przekazał Komendantowi Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr SG dr Piotrowi Patli pamiątkowy Ryngraf Nadany decyzją Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP Stanisława Władysława Śliwy. Uroczystość zakończyła parada jednostek pływających oraz lotniczych MOSG.

Kliknij w zdjęcie aby powiększyćNa zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza oraz Prezesa Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej płk Tadeusza Zbigniewa Pluty Gdańszczanie zgromadzili się w piątek 12 maja o godz. 11:00 u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego.

Oddali hołd pamięci Komendantowi, który ratował nasze granice przed najeźdźcą i obronił kraj przed bolszewicką rewolucją. Warto zaznaczyć, że autorem pomnika Marszałka jest rzeźbiarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, uczeń prof. Stanisława Radwańskiego, Pan Tomasz Radziewicz. Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego wyszedł spod jego dłuta ponad dwadzieścia lat temu dzięki inicjatywie społecznego komitetu, który się wówczas zawiązał. Wśród uczestników gdańskich uroczystości byli przedstawiciele środowisk kombatanckich, funkcjonariusze służb mundurowych, samorządowcy, delegaci instytucji kultury oraz uczniowie gdańskich szkół.Oprawę muzyczną zapewniła jak zawsze niezawodna Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej, która odegrała hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warty honorowe zaciągnęli żołnierze z 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, funkcjonariusze policji i straży pożarnej, a także Związek Strzelecki „Strzelec”. W imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zgromadzeni goście wysłuchali wystąpienia Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej Wiesław Bielawski, który powiedział miedzy innymi, że zwycięska Bitwa Warszawska nazywana Cudem nad Wisłą zdecydowała o zachowaniu niepodległości Polski. A Piłsudski okazał się genialnym politykiem i strategiem, wybitnym – kto wie, czy nie najwybitniejszym w dziejach Polski, mężem stanu. Jesteśmy tu, aby wsłuchiwać się w to co miał nam do powiedzenia – kontynuował Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska. Pułkownik Związku Piłsudczyków Tadeusz Zbigniew Pluta zapewnił zebranych, że marszałek jest wzorem godnym naśladowania również obecnie, a związek postawą swoich członków z dumą stara się zachęcać młodych ludzi do patriotyzmu, szacunku do starszych, miłości do Ojczyzny, czy rzetelnej pracy dla jej i obywateli dobra. Następnie swoje słowo do zgromadzonych skierował i modlitwę za duszę zmarłego marszałka odprawił proboszcz Parafii Wojskowo Cywilnej pw. Matki Odkupiciela w Gdańsku ksiądz komandor porucznik Sławomir Pałka. Na zakończenie uroczystości u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego złożone zostały liczne wiązanki i wieńce. Uczestnicy obchodów wysłuchali również Marsza I Brygady.

Kliknij w zdjęcie aby powiększyćJózef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.