Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

12 Maja przypada rocznica Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym dniu uroczystości odbędą się zarówno w Gdańsku jak i w Elblągu. Poniżej znajdują się zaproszenia na Uroczystości z tej okazji.

 

Projekt graficzny wykonany przez Krzysztofa, słuchacza z Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla osób z niepełnosprawnością z CKZiU Nr 1 w Gdańsku.

3 maja 1791 roku uchwalono akt prawny utrwalony w dziejach Polski jako Konstytucja 3 - Maja. Zarząd Okręgu Gdańskiego i członkowie Związku z Elbląga oraz Malborka, Prezydent Miasta Gdańska, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Kadeci Spartakusa i wiele organizacji patriotycznych uczestniczyli w obchodach 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 - MAJA. Uroczystość odbyła się o godz 11:00 u stóp pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Gdańsku na Targu Drzewnym  w Gdańsku. W Bazylice Mariackiej została odprawiona msza św w intencji konstytucji. Panowała podniosła atmosfera.

 

"Ja teraz nie należę do partii,

 ja należę do narodu"

(z wypowiedzi do Bolesława Limanowskiego

20 grudnia 1918 r.)

Imieniny Józefa Piłsudskiego były wielkim wydarzeniem, które integrowało obóz niepodległościowy, a następnie piłsudczykowski, które stworzyły  żywą tradycję. Dzień ten, już w dwudziestoleciu międzywojennym stał się okazją nie tylko do składania tradycyjnych życzeń, ale również do wyrażania wdzięczności Naczelnemu Wodzowi i Naczelnikowi Państwa, który wskrzesił niepodległość Rzeczypospolitej. Od 1931 roku 19 marca był dniem wolnym od zajęć, a w szkołach organizowano uroczyste akademie i odczyty. Rządy sanacyjne stawiały sobie za cel wychowanie młodzieży w duchu propaństwowym. Szkoła przedwojenna miała za zadanie nauczyć młodych Polaków szacunku do symboli i tradycji niepodległościowych oraz postępowania w duchu solidaryzmu społecznego. Szczególnym kultem otoczono postać Józefa Piłsudskiego, jako symbolu walki o niepodległość Polski.

       

 

 To już trzy lata jak pożegnaliśmy założyciela naszego Okręgu, śp. płk zw. Tadeusza Plutę.

DZIĘKUJEMY PANIE PREZESIE

 

 

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.