Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

Dnia 10.11.2016 r. odbyła się Uroczystość poświęcenia i wręczenia Sztandaru Okręgowi Gdańskiemu Związku Piłsudczyków RP.

W Kościele Garnizonowym p.w. Matki Odkupiciela, w Gdańsku Wrzeszczu wzięliśmy udział we Mszy Św. Celebrowanej przez Kapelana Okręgu Gdańskiego ks. Kmdr ppłk ZP Sławomira Pałkę, odprawionej w intencji Ojczyzny oraz Związku Piłsudczyków RP. W gronie uczestniczących było wielu znamienitych przedstawicieli administracji Województwa Pomorskiego , miasta Gdańska, Wojska, Służb mundurowych, organizacji kombatanckich, związków zawodowych, szkół i grup rekonstrukcyjnych wraz z pocztami sztandarowymi. Msza Św. Odprawiona została wg ceremoniału wojskowego. Uświetniona została udziałem Pocztu Sztandarowego 49 Bazy Lotniczej oraz Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej. Po mszy nastąpiła ceremonia poświęcenia Sztandaru. Po odegraniu przez Orkiestrę Hymnu Państwowego nastąpiło odczytanie przez Sekretarza Zarządu Krajowego ZP RP płk. zw. Juliana Aleksandra Michasia Aktu Ufundowania Sztandaru przez Komitet Fundatorów Sztandaru. Następnie donatorzy dokonali wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewce Sztandaru. Po czym nastąpiło odczytanie przez gen. ZP Tomasza Madeja - Aktu Nadania Sztandaru. Poświęcenia Sztandaru przy udziale Rodziców Chrzestnych dokonał ks. Kmdr por. Sławomir Pałka. Rodzice Chrzestni – Wice przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Pomorskiego Pani Hanna Zych-Cisoń oraz Wiceprezydent Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk dokonali wręczenia Sztandaru prezesowi Zarządu Krajowego ZP RP gen. ZP Stanisławowi Władysławowi Śliwie , który następnie dokonał przekazania Prezesowi Okręgu Gdańskiemu Tadeuszowi Zbigniewowi Plucie płk ZP. Po prezentacji sztandaru na trzy strony świata – Sztandar został przekazany Pocztowi Sztandarowemu Okręgu Gdańskiego, który zgodnie z przyjętym ceremoniałem dokonał prezentacji wszystkim uczestnikom uroczystości kościelnej. Po wykonaniu pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego – „Marsza Pierwszej Brygady” nastąpiło zakończenie I części Uroczystości. Następnie uczestnicy przemieścili się na II część, która odbyła się u stóp pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku Wrzeszczu. Zarząd Okręgu Gdańskiego wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości. Szczególne podziękowanie wyrażamy Gościom Honorowym i Donatorom tj.

– Pani Hannie Zych-Cisoń
- Panu Piotrowi Kowalczukowi
Gościom Honorowym
- Panu Prezesowi - gen. ZP Stanisław Władysław Śliwa
- Panu Marszałkowi Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk
Firmom i osobom prywatnym:
- Jeppesen Poland Sp. z o.o. - Pan Prezes Zarządu Rafał Stepnowski
- Holding Remontowa S.A. - Pan Prezes Piotr Soyka
- Międzynarodowe Targi Gdańskie „Amber Expo” – Pan Prezes Andrzej Kasprzak
- Komisji Międzyzakładowa NSZZ Solidarność GSR im. Józefa Piłsudskiego Pan Przewodniczy Mirosław Piórek
- Stowarzyszeniu „GODNOŚĆ”- Pan Przewodniczący Czesław Nowak
- „Amex” Service Trading (Marine) Ltd – Pan Prezes Marek Godorowski
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr1 w Gdańsku Pan Dyrektor Dariusz Różycki - Liceum Ogólnokształcące Mundurowe „SPARTAKUS” – reprezentowane przez Panią Alicję Boruc Prezesa Fundacji oraz Dyrektora Pana Tadeusza Sokołowskiego.
- Kancelaria Prawna Maria Mączka - Pracownia Psychologiczna - Barbara Kaletha-Zys - Członkowie Związku Piłsudczyków RP Okręgu Gdańskiego - Kapelan Okręgu Gdańskiego kmdr por., ppłk ZP ks. Sławomir Pałka, Donator Sztandaru oraz organizator uroczystości kościelnej poświęcenie Sztandaru.
Otrzymalismy listy gratulacyjne od Ministra Pana Jana Józefa Kasprzyka oraz Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha.
Fotoreportaż: Bronisław Seweryn Błański

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

 

W drugiej części Uroczyści zamanifestowaliśmy wraz z przedstawicielami społeczności gdańskiej 88 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie uświetnione zostało przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojenne oraz Kompanię Honorową wraz z Pocztem Sztandarowym 49 Bazy Lotniczej. Przybyły również delegacje organizacji związkowych, kombztanckich oraz szkół wraz z Pocztami Sztandarowymi. Po odegraniu Hymnu Państwowego przemówienie wygłosił Wiceprezydent Miasta Pan Piotr Kowalczuk. Następnie głos zabrał Prezes Okręgu Gdańskiego ZP RP Tadeusz Zbigniew Pluta płk ZP. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim uczestnikom I części Uroczystości, a w szczególności Rodzicom Chrzestnym i fundatorom Sztandaru. Przywołał również bardzo ważne rocznice dla ruchu piłsudczykowskiego w Gdańsku przypadające na bieżący rok tj. 35 – nadania Gdańskiej Stoczni Remontowej imienia Józefa Piłsudskiego ora 10 rocznice odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kończąc swoje wystąpienie - odczytał List Gratulacyjny Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha Przesłany Okręgowi Gdańskiemu w związku z wręczeniem Sztandaru. Modlitwę za Ojczyznę wygłosił ks. kapelan kmdr por. Sławomir Pałka. Elementem kulminacyjnym Uroczystości było Ślubowanie Na Sztandar Okręgu Gdańskiego ZP RP pierwszego rocznika Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego „SPARTAKUS”. Ceremonięprowadził Prezes Okręgu Gdańskiego ZP RP Tadeusz Zbigniew Pluta plk ZP. Po ślubowaniu głos zabrał Dyrektor LOM SPARTAKUS Pan płk Tadeusz Sokołowski. Odegraniem Marsza I Brygady i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego – Uroczystość zakończono.
Organizatorami Uroczystości byli: Prezydent Miasta Gdańska, Okręg Gdański Związku Piłsudczyków RP, Dowództwo Garnizony Miasta Gdańska.
Fotoreportaż: Bronisław Seweryn Błański i inni wykonawcy.

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.