Drukuj

1. Popularyzowanie osoby i myśli Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległego Państwa Polskiego, jako wzoru patriotycznego.

2. Kształtowanie postaw obywatelskich zgodnych ze wskazaniami moralnymi Józefa Piłsudskiego.

3. Propagowanie idei państwowotwórczych Józefa Piłsudskiego odniesionych do realiów politycznych Trzeciej Rzeczypospolitej.

4. Współdziałanie w patriotycznym wychowaniu młodzieży i przygotowanie jej do żołnierskiej służbie Ojczyźnie.

5. Utrwalanie Pamięci o Józefie Piłsudskim.

6. Gromadzenie pamiątek związanych z osobą Marszałka.