Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

Opłaty za nadanie stopni związkowych
1. 40 zł   - podporucznik zp
2. 50 zł   - porucznik zp
3. 60 zł   - kapitan zp
4. 70 zł   - major zp
5. 80 zł   - podpułkownik zp
6. 90 zł   - pułkownik zp
7. 120 zł - gen brygady zp
8. 240 zł - gen dywizji zp
Za nadanie pierwszego stopnia opłata jednorazowa dodatkowa 10 zł;
Np. ppor.  zp  40 zł + 10 zł = 50 zł

Opłata za wydanie patentu oficerskiego
1. 50 zł - patent oficerski w tubie

 Wszystkie opłaty prosimy wpłacać na konto związkowe ZK RP 
Składki Związkowe

Członkowie Związku odprowadzają składki :
- osoby pracujące – 60 zł rocznie,
- emeryci i renciści – 30 zł rocznie
- uczniowie 1 zł rocznie
50% kwoty składek należy odprowadzić na konto Zarządu Krajowego ZP RP

Wszystkie opłaty prosimy wpłacać na konto związkowe.
Nr konta bankowego do obsługi finansów Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP TPJP
Bank Gospodarki Żywnościowej - 76 2030 0045 1110 0000 0334 6110
81-198 Kosakowo
ul. Nagietkowa 7 

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.