Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

bbbb

Święta

Mija pierwsze półrocze naszej działalności w roku 2016. Pragnę przypomnieć , że w dniu 11.01.2015 r. na  Zebraniu Zarządu Okręgu Gdańskiego w Gdańsku została podjęta jednogłośna uchwała o działaniach jakie należy wykonać w celu uzyskania Sztandaru Związku Piłsudczyków. Decyzja nasza została w dniu 23.01.2015r. zatwierdzona  na  Zebraniu Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, gdzie podjęto jednogłośną uchwałę o nadaniu  Sztandaru Związku Piłsudczyków RP  Okręgowi Gdańskiemu w Gdańsku.

Przyjęcie Sztandaru będzie najwyższym uhonorowaniem gdańskiego środowiska sympatyków Pierwszego Marszałka Polski  Józefa Piłsudskiego, posiadającego wieloletnie tradycje w krzewieniu idei i Jego czynów. W bieżącym półroczu braliśmy jako Związek udział w wielu uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie Gdańska. Wspomagani byliśmy pocztami sztandarowymi Zarządu Krajowego lub Okręgu Gdyńskiego. W dniu 11.11.2016 roku będziemy obchodzić 35 rocznicę wielkiego i pierwszego w powojennej historii Gdańska wydarzenia jakim było nadanie Gdańskiej Stoczni Remontowej imienia Józefa Piłsudskiego.

Pragniemy żeby uroczystości związane z wręczeniem Sztandaru odbyły się w dniu 10.11.2016 r.  w 98 Rocznicę Odzyskana Niepodległości  przez Polskę.  Program przewiduje: poświęcenie Sztandaru, wręczenie Okręgowi  u stóp pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego . Planujemy również  organizację Konferencji Naukowo-historycznej z okazji 35 rocznicy ruchu piłsudczykowskiego w Gdańsku. W dniu 8.03.2016 r, na Zebraniu Nr1/2016 podjęto jednogłośną uchwałę nakładającą na członków Okręgu Gdańskiego dokonania wpłaty na konto bankowe fundacji sztandaru: osoby pracujące 100 PLN, emeryci 50 PLN, uczniowie 10 PLN. Górna kwota wpłaty powyżej ustalonych, uzależniona jest od możliwości finansowych darczyńcy. Zbiórka pieniędzy Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Gdańsku Nr 37 2030 0045 1170 0000 0561 6910   z dopiskiem „na sztandar ZP”. Jednocześnie przypominam o obowiązku uregulowania do końca m-ca czerwca składki organizacyjnej za rok 2016. Nr konta: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Gdańsku Nr 13 2030 0045 1110 0000 0401 9260.(Pracujący 60zł, emeryci 30zł, 12żł).

Jednocześnie informuję, że na dzień 25.06.2016r. (sobota) zwołuje się Zebranie Organizacyjne Okręgu Gdańskiego. Posiedzenie odbędzie się o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku  Al. Gen. J. Hallera 16/18. (mała Sala konferencyjna ). 

Z pozdrowieniem,

Prezes Okręgu Gdańskiego
Związku piłsudczyków RP
    TP JP w Gdańsku
     Tadeusz Pluta
   Pułkownik ZP RP

              

 

Prezes Związku Piłsudczyków RP o/Szczuczyn, Burmistrz Szczuczyna i Proboszcz Parafii pw. Imienia NMP   w Szczuczynie  zapraszają Tadeusza Plutę Prezesa ZP RP o/Gdańsk wraz z Grupą Mundurową na uroczystość wręczenia Sztandaru  Związkowi Piłsudczyków RP oddział Szczuczyn, która odbędzie się w dniu 22 maja 2016 roku.

Program uroczystości:
9.45 — zbiórka na placu przy Kościele (ul. Kościelna)  
— uformowanie szyku, złożenie meldunku Prezesowi Zarządu Krajowego ZP RP  
— powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP
10.30 — uroczysta Msza Św. z przekazaniem sztandaru
11.40 — przemarsz pod pomnik założyciela Szczuczyna
11.55 — część oficjalna uroczystości (podziękowania, przemówienia okolicznościowe)            
12.45 — zakończenie uroczystości     

 

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.