Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

„KTO NIE SZANUJE I NIE CENI SWEJ PRZESZŁOŚCI, NIE JEST GODZIEN SZACUNKU TERAŹNIEJSZOŚCI ANI PRAWA DO PRZYSZŁOŚCI” Józef Piłsudski

83 lata temu, wiosną 1940 r. sowiecka policja polityczna zamordowała blisko 22 tysiące obywateli Rzeczypospolitej. Zostali zgładzeni tylko dlatego, że byli polskimi patriotami. Wśród 21 857 zamordowanych znaleźli się zawodowi oficerowie Wojska Polskiego oraz powołani pod broń rezerwiści; 107 naukowców, wykładowców polskich i europejskich uczelni, 1040 nauczycieli szkół średnich i powszechnych, ponad 700 inżynierów, ponad 900 lekarzy i farmaceutów, dyrektorów klinik i ordynatorów oddziałów szpitalnych, ponad 700 prawników – sędziów, prokuratorów i adwokatów, blisko 6 tysięcy funkcjonariuszy policji i innych służb mundurowych, kilkudziesięciu duchownych. Zginęli wynalazcy, przedsiębiorcy, urzędnicy, artyści, sportowcy i dziennikarze. Okrucieństwo sowieckiego aparatu represji wyrażało bowiem rzeczywisty cel sowieckich władz- bezwzględną eliminację przeciwnika politycznego.

Prawda o Katyniu stanowi fundament wolnej Polski. Wiedza o odwadze, poświęceniu, walce o godność człowieka, której uosobieniem są wszystkie ofiary Katynia, zostanie z nami na zawsze. Dziś Katyń jest nie tylko miejscem straszliwej zbrodni, ale również symbolem pamięci o wymordowanej polskiej inteligencji oraz nieustępliwego dążenia do prawdy, nawet gdy jej poszukiwanie było przez lata celowo powstrzymywane na skutek rozkazów z Moskwy. Z tej okazji, na zaproszenie dr Wiesława Śniecikowskiego Burmistrza Pasłęka, delegacja Związku Piłsudczyków uczestniczyła w upamiętnieniu tej tragicznej dla wielu polskich rodzin, rocznicy.

Program obchodów obejmował Mszę św. w kościele św. Bartłomieja, koncert pieśni patriotycznych oraz główne uroczystości przy Pomniku Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Okolicznościowe wystąpienia poza gospodarzami Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miasta wygłosili Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Starosta Powiatu Elbląskiego, przedstawiciel Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” oraz potomkowie pomordowanych w lasach Katynia, Smoleńska, Ostaszkowa i wielu innych kresowych lasach.

W Gdańsku z tej okazji uroczystości tradycyjnie odbyły się na cmentarzu łostowickim przy pomniku Golgoty Wschodu. W asyście licznie zgromadzonych przedstawicieli władz samorządowych, wojewódzkich i organizacji kombatanckich odbył się apel poległych, złożono wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze na znak pamięci. Ocenia się, że łącznie w czasie czterech wywózek w latach 1940 i 1941 wywieziono ok. 140 tys. Osób, głównie do Kazachstanu, do Kraju Krasnojarskiego i na Ural.

Cześć i chwała męczennikom i bohaterom.

Kpt. ZP Maria Kosecka

 

 

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.