Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

Zarząd Okręgu Gdańskiego ZP RP zaprasza na Walne Zebranie Członków Okręgu, które odbędzie się w dniu 24 marca 2023 (wtorek)w pierwszym terminie o godz. 17:00,a w drugim o godz. 17:15 w Sali nr 313 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  w Gdańsku przy Al. Gen J. Hallera 16/18.

Porządek Zebrania: 

1. Powitanie przybyłych gości oraz członków Związku 

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,  

3. Wybór Komisji: 

     - Komisji Skrutacyjnej,

     - Komisji Uchwał i Wniosków 

     - Protokólanta 

4. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu,

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,  

7. Dyskusja nad sprawozdaniami,

8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

9. Wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Delegatów na Zjazd Krajowy,

10. Plan pracy Zarządu na kolejną kadencję,

11. Wolne wnioski,

12. Zakończenie Zebrania

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.