Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

Zarząd Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP zaprasza na Walne Zebranie Okręgu gdańskiego ZP RP, które odbędzie się w dniu 21.03.2019 (czwartek) o godzinie 16:00. Zebranie odbędzie się w sali nr 313 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 Al. Gen. J. Hallera 16/18.

Ze względu na wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego obecność wszystkich członków jest obowiązkowa. Prosimy o potwierdzenie obecności.
nr tel. 883 989 978

Porządek Walnego Zebrania:
1/ Powitanie przybyłych gości oraz członków Związku,
2/ Wybór Przewodniczącego Zebrania,
3/ Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu,
4/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
5/ Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
5/ Udzielenie absolutorium Ustępującemu Zarządowi,
6/Wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego:

- wybór Komisji Skrutacyjnej,
- wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
- wybór członków Zarządu,
- wybór członków Komisji Rewizyjnej,
- wybór członków Sądu Koleżeńskiego
- wybór delegatów na Zjazd Krajowy.

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.