Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

W dniu 19.06.2017 (poniedziałek ) o godzinie 14.00. odbyło się Zebranie Organizacyjne Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP w siedzibie Okręgu na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku Al. Gen. J. Hallera 16/18.

Porządek Zebrania obejmował: 1/ Odegranie Hymnu Związku Piłsudczyków 1 Brygady 2/ Powitanie osób zaproszonych oraz członków Związku 3/ Wręczenie nominacji oficerskich oraz odznaczeń - Na mocy Uchwały Zarządu Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP Nr 5/2016 - Zarząd Krajowy ZP RP nadał Złoty Krzyż Zasługi dla Związku Piłsudczyków RP - za wybitne zasługi w pracy dla Związku jak i organizacji Uroczystości Kościelnej wręczenia Sztandaru Związku , Kapelanowi Okręgu Gdańskiego Sławomirowi PAŁKA kmdr por. Płk ZP - Nominuje na stopień oficerski por. ZP otrzymał kol. Kacper Płażyński .
4/Wręczenie CERTYFIKATÓW Fundatora Sztandaru dla Członków ZP Okręgu Gdańskiego 5/ - Omówienie udziału członków Okręgu Gdańskiego w uroczystościach organizowanych przez władze administracyjne oraz organizacje społeczne na terenie Gdańska w II kwartale 2017 r. - relacja + fotoreportaż Prezes Okręgu Tadeusz Zbigniew Pluta Pułkownik ZP - 3 Maja - 12 Maja rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego i pozostałe - Udział Członków Okręgu Gdańskiego w uroczystościach organizowanych przez Zarząd Krajowy ZP RP - relacja + fotoreportaż Bronisław Seweryn Błański Major ZP 5/ Informacja n/t zadań Okręgu na II półrocze 2017 r. i zarysu Programu na 2018 r. – Omówienie Program Uroczystości 100 Rocznicy Osadzenia Józefa Piłsudskiego w Więzieniu Gdańskim (22.07.2017 r.) - Prezes Okręgu Tadeusz Zbigniew Pluta Pułkownik ZP 6/ Informacja n/t stanu opłaconych składek Organizacyjnych (osoby zalegające z opłatami zobowiązane są do ich uregulowania) 7/ Referat - „Związki Józefa Piłsudskiego z Ziemią Gdańską” (GMP _ TME )
- dr Maciej Żakiewicz 8/ Dyskusja 9/ Zamknięcie Zebrania

Fotoreportaż: Bronisław Seweryn Błański Major

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.