Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

3 maja 2017 r. o godz. 11.00 pod pomnikiem Króla Jana III Sobieskiego w Gdańsku, miejscu w którym jeszcze przed 1989 rokiem organizowano manifestacje związane z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zebrali się przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, samorządów Gdańska i województwa pomorskiego, gdańszczanie i turyści.

Uroczystość otworzył Tadeusz Zbigniew Pluta Prezes Okręgu Gdańskiego ZP RP. Po odegraniu Hymnu Państwowego RP , a następnie hymnu 3 Maja - mazurka „ Witaj Majowa Jutrzenko” powitał wielu znamienitych Gości przybyłych n Uroczystość : - Poczty Sztandarowe reprezentujące służby oraz organizacje społeczne, - Przedstawicieli Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego p. Andrzeja Kowalczysa oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku p. Wiceprezydenta Piotra Kowalczuka, - Delegację Woj. Sz. Woj. Oraz Dowództwa Garnizonu Gdańsk - Członek Prezydium Zarządu Krajowego ZP RP gen. Związku Tomasz Madej, - młodzież gdańską w tym organizacyjnie nam bliską - reprezentującą LOM „SPARTAKUS” oraz delegacje młodzieży polskiego pochodzenia z Rosji i Białorusi. - wszystkich członków i sympatyków Związku Piłsudczyków RP przybyłych na dzisiejsze uroczyste spotkanie. Po krótkim wstępie głos zabrał Wiceprezes Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP, ppłk-a Związku kol. Andrzej Stanisław Adamczyk , który naświetlił tło dzisiejszej Uroczystości . W dalszej części głos zabrał Wiceprezydent Piotr Kowalczuk, który powiedział m.in. - Konstytucja wtedy jest silna, kiedy przestrzegana - mówił Piotr Kowalczuk. - Trójpodział władzy, niezawisłość sądów, niezależność aparatu władzy to wszystko przed nami, to wszystko do obrony. Wspólne świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyło się pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego w Gdańsku na Targu Drzewnym. - Konstytucja jest silna, kiedy jest przestrzegana - mówił podczas uroczystości Piotr Kowlaczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. społecznych. W południe w Bazylice Mariackiej odbyła się msza św. w intencji ojczyzny. Prezydent Kowalczuk zaprosił też gdańszczan na 7 maja na obchody 13. rocznicy obecności Polski w Europie. I dodał, że Gdańsk - miasto wolności i solidarności - jest otwarte na każdą ze stron, na każde poglądy, każdego człowieka. Andrzej Kowalczys, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, odczytał list Mieczysława Struka, marszałka woj. pomorskiego: "Musimy sami pielęgnować dobro, przekazywać naszym dzieciom właściwe wzorce moralne. W 1791 roku Polacy uchwalili pierwszą w Europie Konstytucję. Dzieło Sejmu Czteroletniego stało się wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego, było triumfem polskiego konstytucjonalizmu. Akt ten gruntownie zmieniał ustrój Rzeczypospolitej. Należy bez wątpienia do najjaśniejszych i najlepiej znanych kart naszej historii. Miał stać się podstawą naprawy Rzeczypospolitej w wymiarze ustrojowym i społecznym, miał umocnić państwo i przez to uchronić przed utratą niepodległości. (...) Dlatego niezależnie od politycznych podziałów i sporów, dzielących nas różnic, w imię hołdu dla dziedzictwa Konstytucji 3 maja, starajmy się szukać drogi do zrozumienia wzajemnych racji i przezwyciężania uprzedzeń. Konstytucja to umowa, której trzeba przestrzegać. Niedawno świętowaliśmy XX-lecie uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej. Jakakolwiek próba manipulowania, majstrowania przy tym akcie jest niebezpieczna i niedopuszczalna". Po oficjalnych przemówieniach, przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów u stóp pomnika Króla Jana III Sobieskiego. Uroczystość zakończono Hymnem ZP „Marszem Pierwszej Brygady”.

Po uroczystościach na Targu Drzewnym w Bazylice Mariackiej w Gdańsku odprawiono mszę świętą w intencji ojczyzny w ramach obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

- Polska potrzebuje przede wszystkim wewnętrznego pokoju, harmonii społecznej - mówił metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź podczas mszy. - Zbyt dużo żeśmy maszerowali w czasie bolesnych, tragicznych dni, dni wojen, dni łagrów i Sybiru i stanu wojennego, w czarnych marszach. Nie twórzmy na siłę nowych, bo prowokujemy szatańskiego ducha. Metropolita dodał też, że nie wolno powiększać podziałów między społeczeństwem. - Totalna opozycja wypacza demokrację, staje się karykaturą i wcześniej czy później skazana jest na niepowodzenie z prostej przyczyny, dlatego, że negacja rodzi negację, ona nic nowego nie tworzy – mówił abp Głódź. Z okazji majowych świąt narodowych w Gdańsku umieszczono 1,3 tys. flag wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, przygotowano też specjalne iluminacje. W nocy z 2 na 3 maja po raz pierwszy na biało-czerwono podświetlono Złotą Bramę, która będzie świeciła się w barwach narodowych również w takich godzinach, jak oświetlenie uliczne. Ponadto na biało-czerwono oświetlone są pomnik Trzech Krzyży oraz dwa wiadukty: na ul. Uczniowskiej (przy Stadionie Energa Gdańsk) oraz ul. Kościuszki. Gdańsk świecił na biało-czerwono!

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

 

    

Fotogaleria ze strony internetowej Miasta Gdańska poświęcona obchodom rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, kliknij tutaj

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.